Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
Kanal 23 Uyduda!
Kanal 23 Canlı İzle
1473 kez okundu
"Cumhurbaşkanı'na ESİB iletti!..."
ESİB’in Elazığ Altınova Çimento Fabrikası’nın yer değişikliği konusunu Cumhurbaşkanı’na dosya olarak ileterek görevini tamamladığını bildiren ESİB Üyeleri, bundan sonraki süreci takip etme görev ve sorumluluğunun Elazığ’ı idare eden atanmış ve seçilmişlerin olduğunu ifâde ettiler...
16 Eylül 2017 01:24

Kısa adı ESİB olan “Elazığ Sivil İnisiyatif Birliği” üyeleri, dün düzenlenen bir basın toplantısıyla topluluğun kuruluş amacını anlatırlarken, Elazığ Altınova Çimento Fabrikası’nın Yer değiştirmesi ve şehir dışına taşınması konusunda hazırlanan dosyanın Anayasa değişikliğine dair Referandum Oylaması öncesinde Elazığ ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’a iletilmesinin sağlandığını belirttiler...
Yaşanan sürecin değerlendirildiği basın açıklamasında ESİB’in görevini tamamladığını bildiren ESİB Üyeleri, bundan sonraki süreci takip etme görev ve sorumluluğunun Elazığ’ı idare eden atanmış ve seçilmişlerin olduğunu ifâde ettiler...

ESİB topluluğu adına Sözcü Doçent Dr. Bilal ÇOBAN tarafından okunan açıklama metni aynen şöyle...
Kıymetli Elazığ Kamuoyu, Değerli Basın Mensupları...
Elazığ’ın “1” Numaralı gündem maddesi...
Elazığ Altınova Çimento Fabrikası’nın kurulu olduğu ve dolayısıyla üretimde bulunduğu yerin il merkezinde, bir zamanlar da tarla, bağ ve bahçelik alanlarla yan yana olması nedeniyle, çevreye, başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlılara, bitki örtüsüne, tarımsal faaliyetlere verdiği onulmaz zararlar ve tahribat, yıllarca dile getirilmiş, şikâyetler günümüze kadar devam etmiş, bugün de Elazığ’ın “1” Numaralı gündem maddesi olmaya devam etmektedir...
Elazığ Halkı’nın haklı tepkisi!..
Çimento fabrikasının insan sağlığı başta olmak üzere tüm canlılara verdiği onulmaz zararların yanı sıra ayrıca şehrin gelişimine ve kentsel dönüşüm sürecine olan olumsuz etkileri ile kente doğu yönünden girişte dikkât çekici boyuttaki görüntü kirliliği, sadece çevre mahalle sâkinlerinin değil, yediden yetmişe Elazığ halkının haklı tepkisine neden olmakta ve tepkiler her geçen gün artarak büyümektedir...
“Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” vaadi!..
Tüm bu olumsuzlukların meydana getirdiği 40 yılı aşkın birikim, çözüm konusunda insanımız üzerinde büyük bir karamsarlık ve umutsuzluk oluştururken; çeşitli dönemlerde özellik ve öncelikle siyasetçiler, kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından dile getirilen; “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” vaadi, zaman zaman çeşitli eylem ve söylemler eşliğinde şehrin çözümü gerekli en önemli problemlerinden biri olarak kabul gören bu soruna “yegâne çâre” olarak gösterilmiştir.
ESİB’in oluşumu ve yol haritası...
Şehrin gelişimine engel olan bu sorunu çözüme kavuşturmak amacıyla “yegâne çâre” gösterilen “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” konusunu hayata geçirebilmek için, 23 Ocak 2017 tarihinde hiçbir ayrım gözetilmeksizin; Siyasi Partiler, Sivil Toplum Kuruluşları, Mahalle Muhtarları, Görsel ve Yazılı Medya Kuruluşları’nın temsilcilerinin bir araya geldiği toplantı sonunda belirlenen 8 gönüllü isimden oluşan kısa adı ESİB olan “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” oluşturulmuştu...
“ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” olarak bizler, yapmış olduğumuz ilk istişare toplantısı ile çeşitli prensip kararları almış, hiçbir parti, kurum, kuruluş ve şahısa bağlı olmadan, “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” sürecinde “Gözlemci ve Hakem” Sıfatıyla, Elazığ Halkı adına inisiyatif alınmasına oy birliği ile karar vermiş, çalışmalarımızı daha aktif ve daha hızlı yürütmek amacıyla, görev dağılımı ile birlikte izlenecek yol haritasını belirlemiştik.
ESİB neler yaptı?..
Belirlenen plân ve program doğrultusunda sırasıyla; Görsel ve Yazılı Basın ve Medya Kuruluşları, Çeşitli Kamu ve Özel Kuruluş Temsilcileri, Siyasi Parti İl Başkanları, Elazığ Valisi, Elazığ Belediye Başkanı, Elazığ Milletvekilleri ve nihâyetinde Elazığ Altınova Çimento Fabrikası Yöneticileri ziyâret edilerek, “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” konusu ve yöntemi hususunda gerekli bilgilendirme ve istişâreler gerçekleştirilmişti.
Bilgilendirme süreci, konuya ilişkin olarak kamuoyu oluşturmak amacıyla düzenlenen çeşitli mahalle toplantılarında vatandaşlar ile bir araya gelinmesiyle devam ettirilmiş, Görsel ve Yazılı Basın ve Medya Kuruluşları’nda görüntülü ve yazılı olarak yapılan haber ve programlarla konu Elazığ kent gündeminin ilk sırasına yerleşmiştir.
“ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ”nin plânlaması doğrultusunda Elazığ Demokrasi Meydanında imza standı açılmış, Elazığ Halkının yanı sıra, Siyasi Parti İl Başkan ve Yönetimleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Elazığ Belediye Başkanı ve Elazığ Valisi’nin bizzat standa gelerek, “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliğine” imza desteği vermesi sağlanmıştı.
Cumhurbaşkanı’na ESİB iletti!..
Sayın Cumhurbaşkanımızın Anayasa Değişikliği’ne dâir Halk Oylaması öncesinde ilimiz Elazığ’ı ziyareti esnasında; siyasilerimiz ile bürokratlarımızın çekingen davranmalarına rağmen, “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” Üyesi arkadaşlarımız ile mahalleli genç arkadaşlarımızın gayretleri sonucu Çimento Fabrikası Dosyası, Sayın Cumhurbaşkanımızı miting alanına götürmekte olan otobüsün kapısında Cumhurbaşkanımıza iletilmiş ve yaşanan diyaloğ ve Cumhurbaşkanımızın bu sorunun çözümlenmesi için gerekli talimatları vereceğine ve ilk bakanlar kurulu toplantısında ele alınacağına dâir ifâdeleri Kanal 23 Televizyonu’nda da yayınlanan bir VTR ile tespit edilmiş ve Elazığ Halkı tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır.
İmza Kampanyası neden sonlandırıldı?
İlerleyen Süreçte daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımız, söz verdiği şekilde konuyu Bakanlar Kurulu’na taşımış, Çevre Şehircilik Bakanı’na verdiği talimat sonucunda Çevre Şehircilik Bakanı’nın başkanlığında, Çimentaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Çimentaş’ın İtalyan Temsilcileri, Elazığ Valisi, Elazığ Belediye Başkanı ve Çevre Şehircilik Bakanlığı Genel Müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda bir takım kararlar alınmıştı.
Alınan kararlar, bu süreci büyük fedakârlıklar, azim ve gayretler neticesinde başarıyla yürüten “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” üyesi bizler ile paylaşılmamasına rağmen, süreç titizlikle takip edilmiş ve anlaşmanın sağlandığı bilgisinin alınması üzerine, görevimizin başarıyla tamamlandığı anlaşıldığından imza kampanyası da dâhil olmak üzere “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ”nin tüm girişim ve faaliyetleri durdurulmuş ve siyasi erkin takip ve görüşmelerle neticeye götürmesi gereken “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” konusu hakkında anlaşma sonucunun resmileştirilmesi beklenmişti...
ESİB’in tek muhatabı Elazığ Halkı’dır!
Ancak; “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” oluştuğu günden, “Çimento Fabrikasının Yer Değişikliği” meselesinin Sayın Cumhurbaşkanı’na iletilmesiyle görevini tamamladığı güne kadar, kamuoyuna tüm ayrıntılarını anlatmaya çalıştığımız biçimde bu süreç sonunda Elazığ Halkı adına üstlendiği görevi tamamlamıştır ve sorumluluk konusunda Elazığ Halkı dışında hiçbir kesim, kuruluş ve merciye karşı kesinlikle muhatap değildir.
Yığınki’nin bahçelerini yok eden Çimento!
Neticede; “Yığınkililer Tertip Komitesi” ismiyle 6.’sının düzenlendiği bildirilen “İsot ve Peynirli Ekmek Günü” etkinliğinin Yığınki’nin bahçelerini yok eden Çimento Fabrikası’nın bahçesinde yapılması ve özellikle bir Milletvekili ile Belediye Başkanı’nın katılımının gözlemlenmesi, kamuoyunda; “Çimento Fabrikası’nın şehir dışına taşınması”na dâir beslenen umutların kararmasına ve haklı bir takım eleştirilerin yükselmesine sebep olmuş, ancak sosyal medya da dahil olmak üzere bazı platformlarda “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ”nin konunun muhatabı olarak gündeme getirilmesi, bu basın açıklamasının yapılmasını zorunlu kılmıştır.
Bu sorulara cevap verilmeli!
“ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” olarak bizler, kamuoyunun aydınlatılması amacıyla, Elazığ Halkı adına şu soruların resmî olarak cevaplandırılması talebinde bulunuyoruz...
1- Çimento Fabrikası’nın daha önce yaşanan süreç gereği yapılması gereken yer değişikliği konusunda gelinen son aşama nedir?
2- Sayın Cumhurbaşkanının Anayasa Değişikliği’ne dâir Halk Oylaması öncesinde Bakanlar Kuruluna taşıdığını ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’na da çözüm için talimat verdiğini bilmemize rağmen, bu konu neden katma bütçeden ödeme yerine, Belediye bütçesi ile ödeme yapma çözümsüzlüğüne itilmiş ve çıkmaza sürüklenmiştir?
3- Elazığ Belediye Başkanı’nın 13 Eylül 2017 Salı Günü Ankara’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişâre ve Değerlendirme Toplantısı’nda, Sayın Cumhurbaşkanı’ndan ödül alırken yaşanan diyaloğda Çimento Fabrikasının taşınması hususunun tekrar gündeme geldiğini ve Cumhurbaşkanı’nın tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanı’na bu konunun hızlandırılması talimatını verdiğini duyurmasına mukabil, Sayın Belediye Başkanımız tarafından kamuoyunu aydınlatıcı resmî bir açıklama yapılacak mıdır?
4- “ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ”nin oluşumunda direkt katkısı olan AK Parti İl Başkanlığı, bizzat istişârede bulunduğumuz ve kamuoyuna çözüm konusunda açıklama yapan İlimiz Milletvekilleri, ayrıca İlimize yeni atanan Elazığ Valisi’nin, Çimento Fabrikasının taşınmasının hızlandırılması amacıyla ne gibi çalışmalar yapmayı ve ne tür tedbirler almayı düşünmektedirler?
Sorumluluk atanmış ve seçilmişlerin!..
“ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ” olarak; bu safhadan sonra Sayın Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliğine dâir Halk Oylaması öncesinde Elazığ’da ve 13 Eylül 2017 Tarihi’nde Belediye Başkanları İstişâre ve Değerlendirme Toplantısı esnasında Ankara’da verdiği talimatlarının tâkibini yapmak ve neticede Elazığ’ın 40 Yıllık kangren olmuş yarasının çözüme kavuşturulmasının gerçekleştirilmesi sorumluluğunun muhataplarının doğal olarak Elazığımızı yöneten seçilmiş ve atanmış yetkililer olduğunu kamuoyunun dikkatlerine arzederiz. Saygılarımızla.
“ELAZIĞ SİVİL İNİSİYATİF BİRLİĞİ”

 

 

BU HABERİ PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
İbrahim Taşel - HIRS DENİZİNDE BOĞULMAK
İbrahim Taşel
31 Aralık 2012
YAZARLAR
HAVA DURUMU
ELAZIGELAZIG
ELAZIĞ-GİRESUN
57 kez görüntülendi
BALIKESİR-ELAZIĞ
98 kez görüntülendi
ELAZIĞ-DENİZLİ
148 kez görüntülendi
A.GÜCÜ-ELAZIĞ
282 kez görüntülendi
M.ANALİZ 23 ŞUBAT
134 kez izlendi
TELEFİNAL DENİZLİ
199 kez izlendi
ELAZIĞ-DENİZLİ
249 kez izlendi
M.ANALİZ K.YAKA
460 kez izlendi
Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
ÇOK OKUNANLAR