ELMÜTDER’den iskan alamayanlara müjde!
20 Nisan 2017 14:59
Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ELMÜTDER Başkanı Av. Osman Avcıl, İnşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izni alma aşamasına gelen, diğer bağımsız bölümü bulunan kat maliklerinin mağduriyetine neden olan yasanın değiştiğini bildirdi.

  ELMÜTDER’den iskan alamayanlara müjde!

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ELMÜTDER Başkanı Av. Osman Avcıl, İnşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izni alma aşamasına gelen, diğer bağımsız bölümü bulunan kat maliklerinin mağduriyetine neden olan yasanın değiştiğini bildirdi.

Avcıl, yaptığı açıklamada, “Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ELMÜTDER’in de bağlı olduğu İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu İMKON’un yapmış olduğu çalışmalar neticesinde;İnşaatı tamamlanan ve yapı kullanma izni alma aşamasına gelen, yapıda bağımsız bölümü veya hissesi bulunan Müteahhidin Vergi ve Sigorta borcu olduğu gerekçesiyle diğer bağımsız bölümü bulunan kat maliklerinin mağduriyetine neden olan yasa İMKON’un yapmış olduğu çalışmalar neticesinde değişmiştir.

 3194 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre Kısmi Yapı kullanma izni verilebildiği hükmü de dikkate alınarak Kanunun 28. Maddesinin Onuncu fıkrasında belirtildiği şekliyle yapının tamamlandığının tutanakla belgelenmesi ve Yapının müteahhidi olmayan yapı sahibinin (bağımsız bölüm sahibi) talebi üzerine vergi ve sigorta borcu bulunan Müteahhidin hissesi veya Maliki olduğu bağımsız bölümler hariç tutularak, diğer bağımsız bölümler için Kısmi Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Elazığ İnşaat Müteahhitleri Derneği ELMÜTDER Başkanı Av. Osman AVCIL konuyla alakalı yaptığı değerlendirmede; “Üst çatımız olan, ayrıca Yönetim Kurulu üyesi olduğum İMKON’un yapmış olduğu bu büyük çalışmanın ülkemize hayırlı olmasını dilerim. Bilindiği gibi Anayasanın 38. Maddesinin 7. Fıkrasında ‘Ceza Sorumluluğu şahsidir.’ Ayrıca 213 sayılı vergi usul kanunun 8. Maddesinin 1. Fıkrasında ‘Vergi mükellefini vergi kanununa göre, kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişi olarak’ 2. Fıkrası ise ‘Vergi sorumlusunu verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi’ olarak tanımlamıştır. Bu kanun maddelerinde olduğu gibi, bundan sonra vatandaş müteahhidin borcundan dolayı artık mağduriyet yaşamayacaktır.” dedi. Günışığı Haber merkezi

 

Bu haber, Elazığ Kanal 23 Haber - http://www.kanal23.com sitesinden alınmıştır.