Elazığ Belediye Meclisi, Temmuz ayı toplantıları devam ediyor. Toplantının bugünkü oturumunda Meclis gündeminde yer alan Belediye Meclis kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar Komisyon raporu görüşüldü. Meclis'te oy çokluğu ile İmar Planı Değişikliği kabul edildi.

 

Elazığ Belediyesi Meclisi’nin 22 Haziran tarihli 2020/67 sayılı karar ile İmar Komisyonuna havale edilen; Elazığ Merkez Nazım İmar Planı Değişikliği, Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Notları ve Plan Açıklama Raporu onanmasına ilişkin Belediye Meclis kararı ile kabul edilerek, çeşitli yerlerde asılmış olup, 15 Haziran tarihinde günü dolduğundan askıdan indirilmiştir.

Belediye Meclisi’nin bugünkü toplantı gündemi ise, Belediye Meclis kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz talepleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları konuşmasında,

"Depremden etkilenen orta ve ağır hasarlı binaların bir an önce yapılması adına Elazığ'ın her bölgesine yüzde 10 emsal artışını uygun gördük. Bugün bunu konuşacağız. Elazığ'da hemen hemen tüm mahalleler, tüm ağır ve orta hasarlı binalar bu emsal artışından faydalanıyor." sözlerine yer verdi.

Toplu oylamaya sunulan 4891 madde, Meclis'in çoğunluğunun oyuyla kabul edildi.  İmar Planı Değişikliği maddesi oy birliği ile kabul edildi.

OYLAMAYA SUNULAN MADDELER

 

 

46. madde reddedildi.