• Dolar
  6.8288
 • Euro
  7.5985
 • G. Altın
  379.70
 • T. Altın
  2155.8

İl Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesi gereği, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında, üyelerin katılımıyla Valilik toplantı salonunda toplanarak Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı kararlar aldı.

Vali Kaldırım başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi’nde, Koronavirüs kaynaklı oluşan, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi (küresel salgın) olarak tanımlanan Koronavirüs nedeniyle alınacak tedbirler görüşüldü.

Valilik tarafından alınan kararlara şu şekilde sıralandı;

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla bugüne kadar ilgili Bakanlıklar, Valilikler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir alınmıştır. Sosyal izolasyonu büyük oranda tesis eden bu tedbirlerle insanların toplu olarak bulundukları alanlar kontrol altına alınmış, bu amaçla lokanta, restoran, kafeterya gibi yiyecek içecek servisi yapılanlar yerlerde de geçici olarak kısıtlamalara gidilmiştir. Öte yandan koronavirüs salgını sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilemektedir. Sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla gündelik yaşamın olağan koşullarının değişmesi ve yiyecek içecek servisi yapılan yerlerin tüketim kapasitesinin düşmesi nedeniyle başta hayvan barınakları olmak üzere artık yiyeceklerden beslenen sokak hayvanları açısından yiyecek bulma zorluğu ortaya çıkmaktadır. Yiyecek bulmakta zorlanabilecek olan sokak hayvanlarının aç kalmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılması, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesi, vatandaşlarımızın da bu konudaki hassasiyetlerinin arttırılması önem taşımaktadır.

Bu kapsamda;

1-Koronavirüs salgınından dolayı insanların evlerinden sınırlı çıkması nedeniyle bu durumdan olumsuz etkilenen sokak hayvanlarının günlük bakım ve beslenmesi için belediyeler, il özel idaresi ve tarım ve orman il müdürlüğünün görevlendirilmesi ve sorumlu kılınmasına, bu amaçla, başta hayvan barınakları olmak üzere park, bahçe gibi sokak hayvanlarının yaşam alanlarında tespit edilen noktalara düzenli olarak mama, yem, yiyecek ve su bırakılmasına, ihtiyaç duyulan alanların dezenfekte edilmesine,

2-Koronavirüs salgını nedeniyle işletmesi kapanan veya olumsuz etkilenen ilimiz sınırları içinde faaliyet gösteren küçük esnafa dönük ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Kuruluşları, Esnaf Odaları ve Birlikleri, Ticaret Borsası vb. kuruluşlar tarafından destekleme, eşleştirme ve paydaş oluşturma programları yapılmasına, diğer işletmelerle online satış, gelir ve istihdama dönük işbirliği modellerinin oluşturulmasına, bunların kredi ve benzeri iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı modellerin oluşturularak kurulacak birimler ve görevlendirilecek personeller ile bu tür işletmelere yardımcı olunmasına ve bu işletmelerin kurumsal  kapasitelerini artırıcı uzaktan eğitim, danışmanlık, psikososyal destek vb. uygulamaların yapılmasına,

3- Köylerden il merkezi ve ilçelere, ilçelerden il merkezine olan toplu taşıma ve araç giriş çıkışlarına zaruri iş ve hizmetler ile tedarik zinciri, temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere ticari ve tarımsal faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlar hariç sınırlama getirilmesine, merkez ve ilçelere bağlı köyler arası ve köylerden il ve ilçe merkezine geçişin ve her türlü ziyaretin zaruri haller ve yukarıda sayılan istisnalar hariç ikinci bir karara kadar kısıtlanmasına bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda ilgili Vali Yardımcısı veya İlçe Kaymakamlarının yetkili kalınmasına,

4-İlimizde görev yapan tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların veya il genelinde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasında tam sorumlu kılınarak görevlendirilmelerine,

5- İlçelerde ikamet etmekte olup il merkezi veya diğer ilçelerde çalışan kamu personeli ve özel sektör çalışanlarının alınan kısıtlama kararlarına eksiksiz uymasına,

6- İlgili kamu kurumu çalışanlarının kamu hizmetlerini İlçe Kaymakamlarının emrinde yürütmelerine, tedarik zinciri kapsamında faaliyet bulunan, tarımsal faaliyet kapsamında yapılan işler ve lojistik sektörlerinde çalışanlar dışındaki özel sektör çalışanlarının ise ilçeye giriş veya ilçe dışına çıkabilmeleri için ilçe Kaymakamlıklarından izin almalarına, görevi münasebetiyle işe devamı gereken memurların kurum amirinin teklifi ve sorumlu Vali Yardımcısının veya ilgili ilçe Kaymakamının onayı ile istisna tutulmasına,

7- Çalıştığı yer ile ikamet ettiği yer farklı olan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının İlgili İlçe Kaymakamlığının veya vali yardımcısının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesine veya idari izinli sayılmalarına,

8- Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3.150 TL idari para cezası uygulanmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.