• Dolar
  6.8634
 • Euro
  7.8012
 • G. Altın
  398.87
 • T. Altın
  2710.1

Kadın ve Demokrasi Derneği, toplumda giderek artan kadına şiddet olaylarının önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirildiği eğitim seti hazırladı.

“Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları” adlı makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele alan Prof. Dr. Ahmet Gökcen ile Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır’ın “Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu” isimli makalesinde şiddetin hukuki yönü ele alınırken, “Kur’an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu” başlıklı makalede ise şiddet dini ve tarihsel açıdan ele alındı.

Şiddetin sebep ve sonuçlarının ele alındığı ve şiddete karşı çözüm önerilerinin değerlendirildiği çalışmalar, KADEM tarafından 48 ilde yüz yüze ve online eğitimler ile kitlelere ulaşacak.

KADEM tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;

 

“ŞİDDET EN ÖNEMLİ TEHDİT UNSURU”

“Şiddet binlerce yıldır insanlığın maruz kaldığı çözümü en zor problemlerin başında geliyor.

Küresel bir sorun olan şiddet, günümüzde de kendini ifade etmekte sıkıntı yaşayan ve öfke kontrolü sağlayamayan kişilerin gerek bireylere gerekse doğaya ve canlılara karşı yönelttiği en önemli tehdit unsuru.” 

 

ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR BİR ARAYA GETİRİLDİ

“Kadını, erkeği, genci yaşlısı ile herkesin huzur içinde yaşadığı, her türlü şiddetin son bulduğu güvenli bir toplum inşa edebilmek adına KADEM olarak şiddetin psiko-sosyal, hukuki ve dini yönleriyle değerlendirildiği kapsamlı bir eğitim seti hazırladık

Şiddeti açığa çıkaran sebepleri, şiddet türlerini ve şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerini alanında uzman isimlerin çalışmalarıyla bir araya getirdik.”

 

ŞİDDET, SOSYO-PSİKOLOJİK, HUKUKİ, DİNİ VE TARİHİ BOYUTU İLE ELE ALINDI

“Bu amaçla Prof. Dr. Aliye Mavili, “Şiddetin Psikolojik ve Sosyal Boyutları” adlı makalesi ile şiddeti, sosyo-psikolojik cihetiyle ele almıştır.

Prof. Dr. Ahmet Gökcen, Doç. Dr. M. Emin Alşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Kerim Çakır’ın ortak çalışması olan “Kadına, Çocuğa ve Güçsüz İnsanlara Karşı Uygulanan Şiddetle Mücadelenin Hukuki Boyutu” isimli makalede ise şiddetin hukuki yönü ele alınmıştır.

“Kur’an ve Sünnet Açısından Şiddet Sorunu” başlıklı makalede ise Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal, şiddeti dini ve tarihsel açıdan işlemiştir.

Sorunun çözümü noktasında, Doç. Dr. Necmi Karslı “Küresel Sorun Şiddet ve Çözüm Yolları” başlıklı makalesinde şiddetin önlenmesi için eğitsel, politik, hukuki ve tıbbi bakış açılarını değerlendirerek kapsamlı çözüm önerileri sunmuştur.”

 

“AMACIMIZ TOPLUMDA BİR FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

“Bu çalışma Türkiye’de ilk kez bu yaklaşımla hazırlanmış bir yaygın eğitim setidir.

Ele alınan her başlık, alanında uzman eğitmenler tarafından gruplara anlatılacaktır. 

Bu bağlamda, protokol anlaşmaları yapacağımız kurumlar, okullar ve 48 ildeki temsilciliklerimizde yüz yüze eğitimlerin yanında dijital mecralarda online eğitimler de hedeflenmektedir.

Hazırladığımız bu proje ile halkımızın şiddetin çeşitli yönlerden sebep ve sonuçlarını bir bütün olarak değerlendirip kavrayabilmelerini amaçlıyoruz. Böylelikle toplumda bir farkındalık oluşturmaya çalışacağız.

KADEM olarak inandığımız değerler gereğince “Herkese ve her türlü şiddete karşı” duruşumuzu bu çalışma vesilesiyle yeniden hatırlatmak isteriz.”