Tekirdağ’da şehrin binlerce yıllık geçmişini, kentte ait tarihsel ve kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillerin kullanımına sunmak üzere malzemeler toplanıyor.
Tekirdağ’da kentin binlerce yıllık geçmişini, kentte ait tarihsel ve kültürel mirası yaşatarak gelecek nesillerin kullanımına sunmak ve hizmet verilen bölgenin yerel belleğini oluşturmak üzere kurulan Tekirdağ Kent Arşivine materyal konusundan destek bekleniyor.
Kentin geçmişini geleceğe aktarmak konusunda yapılan açıklamada, “Eski belgeler (ferman, berat, nişan, vakfiye, soy kütüğü, senet, nüfus tezkeresi, tapu senedi, telgraf), eski Tekirdağ fotoğrafları, şehir tarihine ışık tutan mektuplar, kartpostallar, telgraflar, Tekirdağ meşhurlarının el yazıları, defterleri, notları, Tekirdağlı ressamların resimleri, tabloları, desenleri, karikatürleri, Tekirdağlı hattatlara ait hat, tezhip ve ebru levhaları, eski ses kayıtları, makara bantlar, kasetler (özellikle Tekirdağlı meşhurların seslerinin kayıtlı olduğu materyaller), taş plaklar, plaklar (33’lük, 45’lik), cd’ler, belge niteliği taşıyan eski video kayıtları, video kasetleri, Tekirdağ ile ilgili belgesel filmler, cd’ler, Tekirdağ ile ilgili kitaplar, Tekirdağlı yazarların kitapları, Tekirdağ ile ilgili tezler, tekirdağ’da basılmış gazete, dergi, bülten, broşür, şehrin ticari hayatına ışık tutacak hesap defterli, ambar defterivb, Tekirdağ’da düzenlenmiş kültürel faaliyetler ile ilgili eski afiş, davetiye ve etkinlik fotoğrafları” denildi.