Doç. Dr. Hüseyin Sinan, diyabetin tedavisi bulunmayan bir hastalık olmadığını vurgulayarak, “Metabolik sendromun en önemli parçası olan ‘tip 2 diyabetin’ ortadan kaldırılması için yapılan ameliyata ‘Metabolik Cerrahi’ adı veriliyor. Bu ameliyatla hastalar, hastalıklarından kurtulabildiği gibi şeker hastalığının vücutta oluşturduğu olumsuz yan etkilerden de kurtulmuş oluyor” dedi.
Diyabet, diğer adıyla şeker hastalığı; obezite, hareketsizlik, stres, beslenme gibi çevresel etkilerin yanı sıra genetik faktörlerle oluşan ve birçok hastalığı tetikleyen çağımızın önemli hastalıkları arasında yer alıyor. Tip 1 Diyabet ve Tip 2 Diyabet olmak üzere iki türü bulunan şeker hastalığının insan sağlığını olumsuz etkileyen en önemli sorunların başında geliyor. Diyabetin her geçen yıl daha da yaygınlaştığını belirten Doç. Dr. Hüseyin Sinan, “Türkiye’de 2000 yılında yaklaşık 3 milyon olan diyabetli sayısının 2030 yılında 6,5 milyona ulaşacağı tahmin edilirken, bu rakam 2014 yılında aşıldı. Hali hazırda ülkemizdeki diyabetli sayısı 7 milyonun üstüne çıktı” açıklamalarında bulundu.
“Şeker hastalığı, tedavisi olmayan bir hastalık değil”
Metabolik cerrahi ameliyatları ile şeker hastalığının tedavi edilebildiğini belirten Doç. Dr. Hüseyin Sinan, “Diyabet, obezite, hipertansiyon ve yüksek trigliseridin varlığı metabolik sendrom olarak bilinmektedir. Metabolik sendromun en önemli parçası olan ‘tip 2 diyabetin’ ortadan kaldırılması için yapılan ameliyata ‘Metabolik Cerrahi’ adı veriliyor. Bu ameliyatla hastalar, hastalıklarından kurtulabildiği gibi şeker hastalığının vücutta oluşturduğu olumsuz yan etkilerden de kurtulmuş oluyor. Böylelikle yandaş hastalıklara bağlı tedavi masrafları ve ilaç harcamaları da azalıyor. Kişiler diyabet hastalığından etkilenimlerini en aza indirmek suretiyle yaşam beklentilerini artırabilir” ifadelerini kullandı.
“Obez tip 2 şeker ve zayıf tip 2 şeker hastaları metabolik cerrahi ameliyatı yaptırabiliyor”
Metabolik cerrahi ameliyatının yalnızca obez tip 2 şeker hastalarına değil aynı zamanda zayıf tip 2 şeker hastalarına da uygulanabildiğini söyleyen Doç. Dr. Hüseyin Sinan, “Amerikan Diyabet Derneği’nin 2016 yılındaki yayınında vücut kitle indeksi 30 kg/m2’nin altında bulunan kişilerin de metabolik cerrahi ameliyatı olabileceği ifade edildi. Son yıllarda Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği de uygun hastalara metabolik cerrahi ameliyatının yapılabileceğini belirtti” açıklamalarında bulundu.