Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
Kanal 23 Uyduda!
Kanal 23 Canlı İzle
2678 kez okundu
Turgay Turgut
Turgay Turgut
bilgi@kanal23.com
DEĞERLERİMİZ VE TOPLUMSAL GELİŞME
28 Şubat 2017 21:25

 DEĞERLERİMİZ VE TOPLUMSAL GELİŞME

         Toplumların en büyük sıkıntısı kuşaklar arasındaki değerler çatışmasıdır. Bu sebepten bu günkü yazımda DEĞERLERİMİZİ anlatmak istedim. Bireyler, değerlerini iyi öğrenir ve buna göre yaşar, kültür aktarımını sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarırsa, kuşaklar arasındaki çatışmalar azalır diye düşünüyorum.

         Bu günkü yazımız uzun olacak ama başlıklar altında anlattığım değerleri iyi öğrenmek gerektiğine inanıyorum dostlar.

         Sohbetimize geçmeden evvel DEĞER kelimesinin Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğündeki tanımlarına bakalım. TDK Sözlüğünde yapılan tanımlamalar:

1.      Bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet.

2.      Bir şeyin para ile ölçülebilen karşılığı, kıymet, paha.

3.      Üstün nitelik, meziyet, kıymet.

4.      Kişinin isteyen, gereksinim duyan bir varlık olarak nesne ile bağlantısında beliren şey.

5.      Bir değişkenin veya bilinmeyenin sayı ile anlatımı.

6.      Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü.

7.      Bir varlığın ruhi, içtimai, ahlaki ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik.

8.      Halkın, kendi yarattığı ya da benimsediği kültür, ürün ve olaylarından her birine biçtiği değer.

          Görüldüğü gibi değer kelimesinin birçok tanımı vardır. Konuyu daha iyi anlayabilmek için KÜLTÜR kelimesinin de tanımını yapalım. KÜLTÜR: “Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin” olarak tanımlanmaktadır.(TDK Sözlüğü)

          Ayrıca kültür maddi ve manevi kültür olarak sınıflandırılır. Tüm insanlığın kullandığı ve ahlaki değerler yanında sadece bir aileye veya topluma ait kültürel değerler vardır.

         Yukarıda açıklandığı gibi Değer ile Kültür kelimelerini yan yana getirdiğimizde KÜLTÜREL DEĞER gibi bir kavram ile karşılaşırız. Üzerinde duracağımız ve inceleyeceğimiz konu ise bizi biz yapan Kültürel Değerlerimizdir.

         Şimdi bazı değerlerimizin kısaca üzerinde duralım.

Vatan: Üzerinde yaşanılan ve kültürün oluşturulduğu topraklara vatan denilmektedir. (TDK Sözlüğü) Vatanı toprak parçası olarak düşünmemek gerekir. Çünkü vatan hürriyetimizin sınırlarıdır.

Devlet: Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık (TDK Sözlüğü). Tarihi sürecinde Türkler dünyada 16 büyük Türk devleti kurmuştur.

Din:Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kültür.” demektir. (TDK Sözlüğü) Bizi birbirimize bağlayan en önemli değerlerimizden bir tanesi de İslam dinidir.

Ülke: Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket (TDK Sözlüğü) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki ülke Türkiye olarak adlandırılmıştır ve ortak değerimizdir. Ülke kutsal değerlerin olduğu memlekettir.

Bayrak: Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir kuruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde kumaş, sancak demektir. (TDK Sözlüğü) Bizim bayrağımız kırmızılığını atalarımızın kanından, beyazlığını ise hilalin aydınlatıcı özelliğinden almaktadır. O halde bayrak ortak değerlerimizden biridir ve mutlaka ülkemizin en ücra köşesinde bile dalgalanmalıdır.

Dil: İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma, demektir. (TDK Sözlüğü) Bu anlaşmayı sağlayan dil sadece bir et parçası değildir. Yüce insan, peygamberimiz Hazreti Muhammed  “Mümin, insanları lanetlemeyen, kötü söz ve çirkin davranışlar sergilemeyen kimsedir.” diye buyurmaktadır. Millet olarak çok iyi anlaşmamız ancak ortak bir dille mümkündür. Bu ortak dil de anayasamızın 3. Maddesi ile Türkçe olarak belirlenmiştir.

Milli Marş: Bir milletin bağımsızlık sembolü olan, söz ve müziği belli fertlerine milli heyecan veren ortak bir değerdir. Bizim milli marşımız İstiklal Marşı ise, toplumsal birlikteliğimizden, düşmana esir olmamayı şeref saymaktan, bu vatan uğruna can vermekten, devlet ve ülke menfaatini canından üstün saymaktan, cennet vatanı kimselere bırakmamayı ahdetmekten ortaya çıkmıştır.

Aile:Evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar ve kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik, aynı soydan gelen veya aralarında akrabalık ilişkileri bulunan kimselerin tümü, birlikte oturan hısım ve yakınların tümü.” demektir. (TDK Sözlüğü). Ülkemizi bölmek, devletimizi yıkmak isteyen güçlerin bozmak istediği en önemli değer AİLE müessesidir.

Folklor: Halk Bilimi (TDK Sözlüğü), sanatın, ilmin, bilimin kendisidir. Folklor; Kimi zaman “Çayda Çıra” ,“Harman Dalı” gibi halk oyunu, kimi zaman bir türkü, kimi zaman bir sanat eseri, kimi zaman bir kale duvarı, kimi zaman yöresel bir yemek veya kıyafettir. Bütün bu değerler yıllarca yaşanmış, tecrübe edilmiş ve uygulanmış ve folklorik değerler önemli bir yerde varlığını hep korumuştur.

Gelenek: Toplum Bilimi. Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılar, alışkanlıklar, bilgi, töre ve davranışlar, anane, (TDK Sözlüğü)

Eğitim: Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye (TDK Sözlüğü)

Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim (TDK Sözlüğü) veya Öğrenmeyi kolaylaştıracak etkinlikleri düzenleme, gereçleri sağlama ve kılavuzluk etme işi (TDK Sözlüğü) Bu değerin milli yönlerinin yanında evrensel yönleri de vardır.

Eğitim ve Öğretim Birliği: Cumhuriyet tarihinde eğitim birliğini sağlamak, eğitimin birleştirilmesini sağlamak, milli kültür birliğine yönelmek amacı ile 3 Mart 1924 tarihinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanun 1982 anayasasının 174. Maddesi ile güvence altına alınmıştır. Bu kanuna bağlı yönetmelikler yapılmış, yine bu kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

SONUÇ: Milletler ve devletler, kendi değerlerini koruyup yaşatarak gelecek nesile aktarırsa, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık olursa, bilimi rehber alarak yaratıcı ve üretici nesiller yetiştirirse LİDER ÜLKE yolunda önemli bir mesafe alır, refah ve huzur içerisinde yaşayan bireylere ortam hazırlamış olur.

 

NOT: Bu yazı çeşitli kaynaklar kullanılarak hazırlanmıştır.

BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
27 Şubat 2018 12:29
1231 kez okundu
25 Ocak 2018 16:26
1593 kez okundu
28 Aralık 2017 14:53
1290 kez okundu
25 Kasım 2017 19:08
894 kez okundu
29 Ekim 2017 10:30
1260 kez okundu
25 Ağustos 2017 17:26
1747 kez okundu
19 Temmuz 2017 14:43
1542 kez okundu
01 Haziran 2017 11:45
2158 kez okundu
26 Nisan 2017 15:28
2172 kez okundu
19 Mart 2017 14:47
2442 kez okundu
28 Şubat 2017 21:25
2678 kez okundu
30 Ocak 2017 22:19
2933 kez okundu
İbrahim Taşel - HIRS DENİZİNDE BOĞULMAK
İbrahim Taşel
31 Aralık 2012
YAZARLAR
HAVA DURUMU
ELAZIGELAZIG
ELAZIĞ-GAZİŞEHİR
126 kez görüntülendi
SAMSUN-ELAZIĞ
107 kez görüntülendi
ELAZIĞ-ÜMRANİYE
181 kez görüntülendi
Ç. RİZE-ELAZIĞ
288 kez görüntülendi
DUYURU
45 kez izlendi
M.ANALİZ FİNAL
74 kez izlendi
M.ANALİZ FİNAL
152 kez izlendi
Ç.RİZE 1-1 ELAZIĞ
372 kez izlendi
Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
ÇOK OKUNANLAR