Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
Kanal 23 Uyduda!
Kanal 23 Canlı İzle
410 kez okundu
Bedrettin Keleştimur
Bedrettin Keleştimur
bilgi@kanal23.com
DEVLET KAVRAMI
12 Ocak 2018 14:10

 DEVLET KAVRAMI

                                  Bedrettin KELEŞTİMUR

Akif’in şu mısraları o kadar veciz ki,

“Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz;

Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğretmişiz!”

Asırlar öncesinde büyük mütefekkir Farabi (872-951)  ne diyor;

“Devlet; en üstün hayır, en üstün kemal ve en yüksek mutluluğa

Kendisi ile ulaşılan, kendi kendine yeten bir birliktir”

Bir Çin atasözünde şöyle söylenir;

“İki Yahudi bir araya gelse şirket,

İki Türk biraraya gelse devlet kurar…”

“Devlet Kavramıyla…” bütünleşen bir milletiz!

Cumhurbaşkanının Forsunda, “16 Büyük Devlet…” remzi yer alıyor!

Tarihin en kadim milleti, “devlet terbiyesini…” cihana öğretmişiz!

Biz buna insanlık âlemine, “medeniyet terbiyesi de…” diyebiliriz!

***                             ***

Devlet sözlükte, “toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal örgütlü bir ulusun

Ya da uluslar topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.”

Devlet, “millet hayatının siyasi organizasyonusur!”

Devleti oluşturan 4 ana menbaa ( unsur) mevcuttur;

“Eğemenlik, Vatan (toprak parçası), Millet (insan topluluğu), Siyasi Teşkilat…”

Yusuf Has Hacip’in, “Kutadgu Bilig”

Günümüz Türkçesi ile “Devlet Olma Bilgisi”

Bu eser, “11. yüzyıl da Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınıyor!”

Bu eser, bu millette ki, “devlet kültürünün varlığını…”

“bin yıl öncesinden…” haber veriyor!

Bu eserde, “devlet adamında…” bulunması gereken niteliklerden bahsediyor.

O nitelikler arasında,

“Asil Soya Sahip Olmak, Akıllı ve Bilgili Olmak, Adil Olmak, Zalim Olmamak,

Cesur, Kuvvetli ve Kahraman Olmak, Siyaset Sahibi Olmak,

İhtiyatlı ve Tedbirli Davranmak, Zeki ve Uyanık Olmak, Cömert Olmak,

Aç Gözlü Olmamak, dürüst Olmak, Doğruluktan Ayrılmamak,

Sabırlı ve Kararlı Olmak, Merhametli ve Yumuşak Huylu Olmak,

Nefsine Hâkim Olmak, Mağrur ve Kibirli Olmamak,

Mütevazı ve Alçak Gönüllü Olmak, İnatçı Olmamak,

Tatlı Dilli ve Güler Yüzlü Olmak,

Vefalı İnsaniyetli ve İyi Tabiatlı Olmak,

Takva ve Hayâ Sahibi Olmak…”

Bütün bu nitelikler, “ideal bir tiplemeyi…” bizlere haber veriyor.

730 yıllarına doğru zaman yolculuğuna çıkınız!

Orhun Yazıtlarında, “Türk” ve “Devletinin Adı…” yer alıyor.

Bu yazıtlarda, “cemiyet yapısını da…” öğrenmiş oluyoruz.

O cemiyet yapısında;

“Urug-aileler birliği

Bod-boy, kabile birliği

Bodun-boylar birliği

İl (el) –müstakil topluluk, devlet, imparatorluk”

İl’in tanımına şöyle bir baktığımızda;

“iyi, dostluk, sevgi, sulh, barışseverlik…” anlamlarıyla;

“Devlet…” tanımını öğreniyoruz.

Bu tanımı, S.M. Arsal, Osman Turan, A. Caferoğlu gibi tarihçilerimiz;

“teşkilatlanmış siyasi camia, devlet…” olarak ifade ederler.

***                             ***

KUR’AN DA DEVLET İLE İLGİLİ AYETLER

Bu millet, ‘bin yıl…’ Kur’an terbiyesiyle İslam’ın bayraktarlığını yapıyorlar.

Ali İmran Suresi 159. Ayette şöyle buyruluyor;

“İşte Allah’dan bir rahmet iledir ki, sen onlara yumuşak davrandın.

Eğer kaba, katı kalbli olsaydın, elbette (onlar) etrafından dağılırlardı.

Artık onları affet, onlar için mağfiret dile

Ve (hakkında vahiy gelmeyen bir ) iş hususunda onlarla istişare et!

Fakat (bir görüşte) karar kıldığında, artık ( işe giriş ve) Allah’a tevekkül et!

Muhakkak ki Allah, tevekkül edenleri sever.”

Yumuşak davranmak, affedici şefkat ve merhametli olmak,

İstişare ve tevekkül etmek!

***                 ***

Nisa Suresi 59. Ayet gayet açık ve sarih bir şekilde bizlere yol gösteriyor;

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin; peygambere ve iszden olan ülü’l-emre

(emir sahibi idarecilerinize) de itaat edin.

O halde bir şey hakkında ihtilafa düşerseniz,

Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız,

Artık onu Allah’a ve peygambere arz edin!

Bu hem hayırlı, hem de netice itibariyle daha güzeldir.”

***                             ***

Yunus Suresi 14. Ayette şöyle buyruluyor;

“Sonra onların ardından, bakalım nasıl amel edeceksiniz diye,

Sizi yeryüzünde halifeler kıldık!”

Bizlerden önce gelip geçen nesiller ve onların akıbetleri!

Kur’an bu konularda bizleri düşünmeye ve araştırmaya çağırıyor.

“devlet yönetiminde…” bizlere önemli ipuçları ve dersler veriyor.

***                             ***

Sad Suresi 26. Ayette de şöyle buyruluyor;

“Ey Davud! Muhakkak ki biz, seni yeryüzünde bir halife kıldık;

Öyle ise insanlar arasında hak ile hükmet ve nefsinin arzusuna uyma!

Yoksa (bu) seni Allah’ın yolundan saptırır.

Şüphesiz Allah’ın yolundan sapanlar yok mu,?

Hesap gününü unuttuklarından dolayı onlar için (pek) şiddetli bir azap vardır.”

***                             ***

DEVLET VE ADALET

İnsanlık tarihinde, “devletle birlikte…” en fazla kullanılan, “adalet kavramı!”

Hz. Ali (ra.) “Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur.”

Aristo, “Adalet önce devletten gelir.”

Konfüçyüs, “devletin hazinesi adalettir.”

Haşir Suresi, 7 ayette şöyle buyrulur;

“…tâ ki (o mallar) içinizden sadece zenginler arasında dolaşan bir şey olmasın!”

İçimizdeki, “zayıfları…” gözeteceğiz.

Yavuz Sultan Selim’in çok nezih bir sözü vardır;

“Devletleri yıkan bütün hatanın altında, nice gururun gafleti vardır.”

Bizim “Ahilik Düsturunda…” neler vardır?

“Bir vazifeye sahip olmakla gururlanmak,

Makamla öğünmek faziletli insanlara ardır, fakat cahillere şereftir.”

Padişahlara ‘mutat zamanlarda…’ söylenegelen o muhteşem uyarı;

“Mağrur olma padişahım senden büyük Allah var.”

***                             ***

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel şöyle der; “Türk devlet yapısı ve geleneğinde,

Belirleyici olan herşeyden önce Türk toplum yapısının özünü teşkil eden;

Aile, halk, toprak, kağan, töre ve kut gibi mücerret ve müşahhas kavramlardır.”

Kanuni’nin şu sözleri bizlere oldukça çarpıcı gelir;

“Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi,

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.”

Devleti, “huzur, güven, sağlık ve esenlik…” olarak düşüneceğiz.

Atatürk ne diyor?

“siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen sonuç,

Cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır.

Asıl önemli olan ve memleketi temelinden yıkan,

Halkını esir eden, içerideki cephenin suskunluğudur.”

Bu ülkede,  ‘her zaman için…’ aydınlara büyük sorumluluklar düşmüştür;

Düşmektedir… Hiçbir, “müneffer insan…” sorumluluklardan kaçamaz!

“İyi bir politikacı seçimleri, iyi bir devlet adamı gelecek nesilleri düşünür!”

Konfüçyüs ne diyorlar?

“Devlet gemiye, halk da suya benzer; gemiyi taşıyan sudur;

Ama gemiyi deviren de sudur!”

 

 

BU YAZIYI PAYLAŞIN!
Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Digg'de Paylaş Del.icio.us'ta Paylaş Google'da Paylaş Yahoo'da Paylaş Technorati'de Paylaş
19 Mart 2018 15:45
105 kez okundu
13 Mart 2018 16:03
448 kez okundu
13 Mart 2018 16:02
83 kez okundu
09 Mart 2018 15:13
262 kez okundu
08 Mart 2018 14:50
232 kez okundu
07 Mart 2018 16:47
160 kez okundu
06 Mart 2018 15:21
180 kez okundu
05 Mart 2018 17:31
194 kez okundu
04 Mart 2018 16:45
178 kez okundu
02 Mart 2018 14:02
221 kez okundu
27 Şubat 2018 12:11
317 kez okundu
21 Şubat 2018 12:45
527 kez okundu
İbrahim Taşel - HIRS DENİZİNDE BOĞULMAK
İbrahim Taşel
31 Aralık 2012
YAZARLAR
HAVA DURUMU
ELAZIGELAZIG
ELAZIĞ-GAZİŞEHİR
153 kez görüntülendi
SAMSUN-ELAZIĞ
120 kez görüntülendi
ELAZIĞ-ÜMRANİYE
199 kez görüntülendi
Ç. RİZE-ELAZIĞ
307 kez görüntülendi
DUYURU
75 kez izlendi
M.ANALİZ FİNAL
104 kez izlendi
M.ANALİZ FİNAL
179 kez izlendi
Ç.RİZE 1-1 ELAZIĞ
404 kez izlendi
Aidat Takip Sistemi + Hazır Dernek Sitesi + 1000 Adet SMS Sadece 229 TL
ÇOK OKUNANLAR