ESKİMEYEN GÖRÜŞLERİ İLE MEVLANA
28 Aralık 2017 14:53

 

ESKİMEYEN GÖRÜŞLERİ İLE MEVLANA

     Mevlana kimdir diye soranlara, 743 senedir dünyanın dört bir tarafından, ziyaretçilerin Konya’ya giderek andığı, hümanist görüşleri ile tüm insanların rehber olarak kabul ettiği, en üst kimlik insandır diyerek hepimize önemli mesajlar veren önemli bir kişiliktir.

     Mevlana Türk müdür?  Ne fark eder ki… Mevlana “insanım insan” der. En önemlisi İslam –Türk kültürü ile kendini yetiştirmiş ve yüzyıllardır fikirleri günümüze kadar taşınmıştır.

     Mevlana’nın ölüm yıldönümünde, Hakk’a kavuşmayı simgeleyen ve düğün gecesi olarak kabul edilen Şeb-i Arus’un, 744.yılındayız. (1204 yılında Horasan’da doğmuş, 1273 yılında Konya’da ölmüştür.)

“Gel, gel, gel, ne olursan ol yine gel! İster kâfir, ister putperest, ister mecusi ol, gel. Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel…” diyerek Allah’ın sınırsız rahmete sahip ve bağışlayıcı olduğunu anlatmıştır.

Yalnız sayıda çoktur onlar alabildiğine… Hani şu bademler gibi, bademler gibi. Ama hepsindeki yağ bir. Dünyada nice diller var, nice diller, Ama hepsinde anlam bir.” diyerek insanlar arasında dil, din, ırk, renk, cinsiyet, yaş ayrımı yapılmaması gerektiğini söylemiştir.

      “Her ne istiyorsan kendinde ara! Senin canının içinde bir can var, o canı ara! Senin dağının içinde bir hazine var, o hazineyi ara! Eğer yürüyen dervişi arıyorsan; Onu senden dışarıda değil, Kendi nefsinde ara!” sözleri ile insanın aklını kullanmasını, başkalarının peşinden körü körüne gitmemesini, iradesini kullanmayanların ilmi bilgilerden mahrum olacağını, körü körüne biat edilmemesi gerektiğini nasihat etmiştir

“Kimde bir güzellik varsa, bil ki o güzellik ona ödünçtür.” sözüyle canımızın, malımızın, çocuklarımızın kısacası bu dünyada bizim zannettiğimiz her şeyin bize ait olmadığını, Allah’ın bize emaneti olduğunu ne harika özetlemiştir.

 “Ne kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım.” ifadesi ile geçmişten hisse alıp geleceği yeniliklerle yakalamak gerektiğini ne güzel anlatmıştır.

 “Anlamaz olgun adamdan bil ki ham, Söz uzar, kesmek gerektir vesselam!”  diyerek cahillerle değil âlimlerle sohbetin faydasını anlatmış.

“Güzel günler sana gelmez, sen güzel günlere gideceksin” vecizesiyle, başarmak için çok çalışmak gerektiğini, nimetin büyük olması için külfetin de büyük olacağını anlatmıştır. 

Herkes tarafından bilindiğe inandığım Mevlana’nın 7 nasihatini sizinle paylaşalım.

1* Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol.

2* Şefkat ve merhamette güneş gibi ol.

3* Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.

4* Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol.

5* Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol.

6* Hoş görülülükte deniz gibi ol.

7* Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.

Mevlana’yı anlamak ve doğru olarak anlatmak dileğiyle…

Bu köşe yazısı, Elazığ Kanal 23 Haber - http://www.kanal23.com sitesinden alınmıştır.