KIZILELMA VE TURAN
25 Ocak 2018 16:26

 KIZILELMA VE TURAN

 

Toplumda yeni bir tartışma başladı. Kızılelma Şirk midir? KIZILELMA ülküsünün Şirk(eş koşma) olup olmadığını daha iyi anlamak için Din, Millet, Değer, Kızılelma ve Turan kelimelerinin tanımını yaparak yazıya başlayalım. Tanımlamalar Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğünden alınmıştır.

DİN: Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet VEYA Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen VEYA İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kültür. (TDK)

MİLLET: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu. (TDK)

NOT: Aynı millete mensup bireyler, günümüzde farklı topraklarda da yaşamaktadır.

DEĞER: Bir milletin sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü VEYA Halkın, kendi yarattığı ya da benimsediği kültür, ürün ve olaylarından her birine biçtiği değer VEYA Bir varlığın ruhi, içtimai, ahlaki ya da güzellik yönünden taşıdığı düşünülen yüksek ya da yararlı nitelik. (TDK)  

KIZILELMA: Yeryüzündeki bütün Türkleri birleştirip büyük bir imparatorluk kurmayı amaç olarak alan ülkü VEYA Osmanlılar tarafından Roma ve Viyana şehirleri için kullanılan sembolik ad (TDK)

TURAN: Türkleri birleştirerek kurmayı amaçladıkları ülkenin adı VEYA Türklerin Orta Asya'daki en eski yurtları (TDK)

Medeniyetlerin oluşmasında en önemli eleman insandır. Yine medeniyetlerin oluşmasında maddi değerlerin yanında milli ve manevi değerlerde ayrı bir önem taşır. Kültürel değerleri ortak olan insanların oluşturduğu en geniş topluluk millettir. Milletler; vatan, bayrak, dil, milli marşı (İstiklal Marşı) ve diğer ortak kültürel değerler ile birlikte yaşadıkları, başkenti ve yönetim şekli belli ülkelerini oluştururlar. Ülkeler;  “Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık” olan DEVLET ile varlıklarını devam ettirirler.

Dünyada medeniyetler kurmuş tüm devletler millet esası üzerine kurulmuştur. Milletlerin de hep birlikte ortak değerleri olmuştur. Bu ortak değerler sayesinde aynı millet, devleti yıkılsa dahi, kendi değerleri üzerine devletler kurarak varlığını devam ettirmiştir.

Biz Türkler, bu şekilde birçok devlet kurarak varlığımızı devam ettirirken en yüksek değer olarak hep Kızılelma ülküsünü esas almışızdır.

Kızılelma’yı şirk olarak gören bireyler bu tanımlamalara göre de değerlendirme yapmalarını isterim.

Türkler için Kızılelma bir hedeftir. Türklerin bir arada olmasını, aynı vatan ve devlete sahip olma ülküsüdür.

KIZILELMA;

İslam dinini kabul etmeden önce de sonra da mazlum milletlere adaleti getirme, mazlumların hakkını zalimlere yedirmeme amacıdır.

İnsanlarını en iyi şartlarda yaşatma ve kendisinden olmayan diğer insanları da bu şartlarda yaşatma özlemidir.

Sürekli gelişmek ve yenilenmektir, çağı yakalamak ve geçmektir, evrensel insani değerleri yaşatmaktır. Yaratandan ötürü yaratılanı sevmektir,

İslam bayraktarlığını yaparak, İslami değerleri tüm insanlığa yaymaktır.

Sonuç olarak;

Metehan’ın, Atilla’nın, İlteriş Kağan’ın, Alpaslan’ın, Osman Bey’in, Fatih Sultan Mehmet’in, Atatürk’ün hedefi Kızılelma değil miydi?

Büyük Türk-Hun devlet adamı Atilla ile Osmanlı Devleti’nin Kızılelma’sı Roma değil miydi?

Kızılelma, milletimizin üzerinde kenetlendiği bir üst değerdir.

Bu köşe yazısı, Elazığ Kanal 23 Haber - http://www.kanal23.com sitesinden alınmıştır.