DIŞ POLİTİKADAKİ MİLLÎ BİRLİĞİMİZ,
01 Şubat 2018 17:44

 DIŞ POLİTİKADAKİ  MİLLÎ  BİRLİĞİMİZ,

 

HİÇ BU KADAR  ÇİĞNENMEMİŞTİR ....

 

Anayasal ve çok partili dönemden itibaren göz atacak olursak ; Siyasî Yelpazemiz, DIŞ’a karşı  hiç bu kadar ayrışmamış, bölünmemiş ve çatlak ses çıkarmamıştı.

 

Bu hususta bir istisna hariç :

O da ; 1. Meşrutiyet Meclisinin gayri müslim mebuslarının  bölücü ve yıkıcı muhalefeti. Balkanlardaki azınlıkları temsîlen seçilenlerden Boşo Efendi , Selanik Yahudilerini temsîlen seçilen Emenuel Karasu ve Ermeni azınlığı temsîlen seçilenler ile diğer bazı kiralanmışlar.

 

Bunlar , bugün TBMM’de Uluslararası Dinamiklerin geçiştirilemez baskısı ile seçime sokulan ve alenen bölücülük yapan, alt kimlik ırkçılığı yaparak 1000 yıldan beri kardeş ve akraba olduğumuz canlarımızı, devlete karşı kışkırtan Parti ve bunlara paralel davranan “ diğerleri “ gibi idiler. 

Meselâ ;                                                                     

Emenuel  Karasu , Meclis-i Mebusan’da yaptığı bir konuşmada , bütün küstahlığı ile  :

“ BİZİ BU ÇATININ ALTINA GÖNDEREN BÜYÜK GÜÇLERDİR ( O dönemin büyük devletleri: İngiltere – Fransa – Çarlık Rusyası ve Avusturya Macaristan). ELBETTEKİ BURADA ONLARIN HAK ve MENFAATİNİ DİLE GETİRECEĞİZ. ÇÜNKÜ , TEMSİL ETTİĞİMİZ KAVMİN MENFAATİ DE AYNI GÜZERGÂHTAN GEÇMEKTEDİR.”

 

Müslüman ve Türk mebusların, neredeyse daha az sayıda olduğu bu Meclis, tam bir yıkım meclisi idi. Meşrûtiyet de, Osmanlı Ahalisinin mutluluğu için değil  Osmanlı’nın bir an önce tasfiyesini hızlandırmak için uzun yılların alttan alta hazırlıkları sonucu kurdurulmuştu zaten.

Böylesi hainler yumağı hâline gelen bu Meclis ve Meşrûtiyet, 93  Harbi’nin gerektirdiği lüzum üzerine2.Abdülhamit tarafından fesh edilmiştir. Ve maalesef, Vatanın bekâsı için çok yerinde bir tasarruf olan bu fesih, bugün dahil bütün nesillere  “İstibdat” diye anlatılmıştır.

 

Bugün aziz Vatanımız ve Devletimiz, aynen ve tümüyle birebir bir  şekilde 29 Ekim 1918’i , yani ; tüm ordularımızın elinden silahın alındığı , İstanbul’un dahi işgal edildiği , milyonlarca şehidin kanı üzerinde  işgal kutlamalarının ve eğlencelerinin yapıldığı tarihin bir kaç gün öncesini yaşamaktadır. Yani ; Memleketimizin ufkunda , 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesinin atmosferi hakimdir. Bu ağır atmosferin gelmesine, Cumhuriyet Hükûmetlerimizin hiç birisi sebep olmadı. Çünkü ; bundan 12 yıl önce Tunus’ta başlayan gûyâ “ARAP BAHARI”nı benim Devletim icad etmedi.  Binlerce yıllık devlet kültüründen kaynaklanan tecrübeye istinaden, Devletimin İlgilileri, 911 Km sınırım olan , çıkacak bir yangında Ülkemizin de zarar göreceği öngörüsü ile adı geçen tûfânın etkileşim alanındaki Suriye Devletinin idarecilerini, tam 8 yıl boyunca ikaz, ihtar ve ikna’ etmek için gayret sarf etmiş , lâkin ; ihtiras ve yıkılamaz bir skolastik zihniyete söz geçirememiştir. Bu katılığın sonucu , bugün 3,5 miyon sığınmacıyı beslemek zorunda kalmışsam, 911 km boyunca fırsatçı düşman kuvvetleri ve maşaları tarafından kuşatılmak isteniyorsam bunu önlemek, benim devlet olma vasfımın bir mecburiyetidir. Eğer bunu yapmaz isem hain olurum. Bu, bu kadar açık ve tartışılamaz bir gerçektir. Zira ; bu durumun daha az riskli olanı için Mustafa K. Atatürk , daha zor koşullarda iken dahi “HATAY HAREKÂTI”nı yapmıştır. Ayrıca ; bu aziz Ülke’nin sadece son 50 yılından :“ Ne pahasına olursa olsun, kol kırılır yen içinde,  fakat  DIŞ  POLİTİKADA  MİLLÎ BİRLİK  ŞİARIMIZDIR." diyen İsmet İNÖNÜ’ler geçmiştir. Kıbrıs Barış Harekâtı için TBMM’i oy birliği ile karar vermiştir. Bu Kahraman Meclis'ten,daha sonraki tüm dış politika sorunlarımızda Hükûmet ile aynı dili konuşan Bülent Ecevit’ler, Deniz Baykal’lar geçmiştir.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Emîn olduğum  kahredici bir gerçek var ki, o da ;  aziz Milletimizin Millî  İrade  Karargâhı olan TBMM’de  1877 yılından beri bu denli hâin ve bozguncu görülmemiştir. Ves-selâm..!..

 

Bu köşe yazısı, Elazığ Kanal 23 Haber - http://www.kanal23.com sitesinden alınmıştır.