Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Fırat Üniversitesi’ne 32 Akademik Personel alınacak

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Fırat Üniversitesi’nin 10 fakültesine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca 32 Akademik Personel alınacak.

Atamalarda, Üniversite Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ndeki esaslar uygulanacak. Doçentlik Eser İncelenmesinden geçerek Doçent unvanını almış ancak, sözlü sınava girmemiş adaylar; Sözlü sınavları ilan başvuru süresi tamamlandıktan sonra ÜAK tarafından belirlenecek jüriler tarafından yapılacak.