Elaz覺da 4. s覺n覺f 繹rencisi 11 ya覺ndaki Ahmet Aras Ormanolu, yazd覺覺 ilk kitab覺 癟覺kartarak gelirini de ba覺lad覺.

Elaz覺’da 4. s覺n覺f örencisi 11 ya覺ndaki Ahmet Aras Ormanolu, yazd覺覺 ilk kitab覺 ç覺kartarak gelirini de ba覺lad覺.
Ahmet ve Ebru Ormanolu’nun çiftinin çocuklar覺 Ahmet Aras Ormanolu, öretmenleri ve ailesinin yard覺m覺 ile teknoloji ba覺ml覺l覺覺n覺 ele alan bir macera kitab覺 yazd覺. 2007 doumlu olan Ormanolu, doumundan bin y覺l sonraki yaant覺y覺 hayal ederek kitab覺n覺n ismini ‘3007 Aras覺n Zamanda Yolculuu’ koydu. Televizyonda LÖSEV ile alakal覺 kamu spotunu gören ve etkilenen Ormanolu, kitab覺n覺n ilk gelirini de o vakfa ba覺lad覺.
Birinci s覺n覺ftan beri kitap yazma üzerine denemeleri olduunu belirten Ahmet Aras Ormanolu, “Bu sefer gerçek bir kitap ç覺kard覺m. Kitab覺m覺n ad覺, ‘3007 Aras覺n Zamanda Yolculu’dur. Teknoloji ba覺ml覺l覺覺 üzerine yazd覺m. Günümüzde çocuklar覺n teknolojik ayg覺tlar ile çok uramas覺 bu kitab覺n bal覺ca nedeni oldu. Kendi doumumdan bin y覺l sonraki hayat覺 hayal ettim” dedi.
Kendi imkanlar覺yla kitab覺 bast覺klar覺n覺 aktaran Ormanolu, “Sonra ben televizyonda bir kamu spotu gördüm. Kamu spotunda LÖSEV’li çocuklarla ilgili bir eyler vard覺. Reklamdan etkilendim ve kitab覺m覺n gelirlerini ba覺lamak için anne ve babama dan覺t覺m. Onlar da beni k覺rmad覺lar. Daha fazla bast覺rd覺k ve satt覺k. Gelen paray覺 da yat覺rd覺k. Böylece çocuklar覺 mutlu etmek içim elimden geleni yapt覺覺ma inan覺yorum. Umar覺m iyileirler” diye konutu.
 


Olunun kitab覺n覺n gelirini ba覺lamak istediini kendisine söylediini ifade eden Ebru Ormanolu ise, “Biz çok mutlu olduk ve gururland覺k. Bu yataki bir çocuunun bunu düünmesi, birine yard覺m etmeye çal覺mas覺 bizi çok gururland覺rd覺. Biz de elimizden geldiince destek olmaya çal覺t覺k” eklinde konutu.
Ahmet Aras’覺n kendi dünyas覺n覺 yans覺tan bir kitap ç覺kard覺覺n覺 dile getiren LÖSEV Elaz覺 Temsilcisi Aye Kavak da, “Televizyonda gördüü bir kamu spotuyla bu kitab覺n gelirini ba覺lamak istemi. Aile bize ulat覺 ve irtibat kurduk. Bu düüncenin çok güzel olduunu söyledim ve vakf覺m覺za da bildirdim. 11 ya覺nda böyle sorumluluk sahibi olmas覺 tabi ki hepimizi duyguland覺rd覺. Kendisine ve ailesine teekkür ediyoruz” ifadelerini kulland覺.