Elazığ Merkez Kızılay mahallesinde bulunan herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan Kesrik Hamamı’nın korunmasına ilişkin resmi gazetede karar yayımlandı.

Söz konusu alana ait koordinat ve parsel bilgilerinin de yer aldığı Resmi gazetede yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi;

Elazığ Merkez Kızılay mahallesinde bulunan herhangi bir sit alanında kalmayan mülkiyeti özel bir şahsa ait tapuda kayıtlı olan Kesrik Hamamı’nın ‘’ korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’’ niteliklerini gösterdiğinden ‘’ korunması gerekli birinci grup taşınmaz kültür varlığıdır’’ şerhinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi belgelerin koruma bölge müdürlüğüne iletilmesine, Kesrik Hamamı ile koruma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde koruma bölge kurulundan izin alınması gerektiğine Kesrik Hamamı’nın özgün yapısını ortaya çıkaracak ve kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, resitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgilisince hazırlanarak koruma bölge kuruluna iletilmesine karar verildi.