Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün, 2018-2023 Stratejik Planında yer alan “Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek” hedefi doğrultusunda 2018 yılından bu yana eğitimler devam ediyor. 2022 yılı için Türkiye’de ilk etapta 6 bin öğrencinin eğitilmesi hedeflenirken hedef 40.000 öğrenciye çıkarıldı.

Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süregelen pandemi tedbirlerine uyarak İl Müdürlüğünce hazırlanan 2021-2022 ve 2022-2023 yılları Eğitim ve Öğretim dönemlerinde uygulanacak “Öğrenci Eğitimleri” kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Maden Atatürk İlkokulu ve Maden Atatürk Ortaokulu’nda eğitim gören toplam 97 öğrenciye Gıda ve Yem Şube Müdürü ile teknik personeli tarafından “Okullarda Gıda Güvenilirliği ve İsrafı ile Gıdanı Koru” konulu eğitim düzenlendi.