MÜSİAD Elazığ Şubesi, Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu’nun konuk olduğu dost meclisi toplantısı düzenledi

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Elazığ Şubesi, periyodik olarak düzenlediği etkinlik ve toplantılarını sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu’nun konuşmacı olduğu Dost Meclisi toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversite sanayi işbirliği destek programının konuşulduğu toplantıda, Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanlarının birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için yapılan çalışmaların önemine değinildi.

 

 

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Tekin Gürkan; “Elazığ’ımızın gelişmesi, kalkınması, markalaşması ve kendine ait yeni marka ve ürünler oluşturabilmesi noktasında üniversite ve sanayi işbirliğini önemsiyoruz. İlimizde Fırat Üniversitesi gibi köklü bir camia bulunmaktadır. İş dünyamız ve üniversitemizin bilgi birikimi, teknoloji ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirmesi ve bu işbirliği doğrultusunda ilimize ait çok ciddi markaların oluşabileceği bir gerçektir. Sayın Hocamız Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu’na bu konudaki bilgi aktarımı ve katkıları nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Konuyla ilgili biraz bilgi vermek de istiyorum. Üniversite sanayi işbirliği destek programı nedir? Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, KOBİ veya büyük ölçekteki kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamaktır. Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için yaptıkları sistemli çalışmalar bütünüdür. Organize Sanayi Bölgelerinde meslek yüksekokullarının kurulması, öğrencilerin meslekleri ile ilgili eğitimi sanayi ortamında almalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesi ile Fen ve Mühendislik bilimlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerin alanları ile ilgili özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında bir dönem uygulamalı eğitim yapmalarının desteklenmesi ve teşvik edilmesini amaçlayan bu uygulama sayesinde Meslek Yüksekokulu (MYO) ve fen ve mühendislik bilimi mezunlarının yetkinliklerinin sanayi ve iş dünyası ihtiyaçlarına cevap öğrencilerin iş becerisinin artırılması, iş piyasasını tanımaları, yükseköğretimde uygulamalı eğitimin ve işyeri eğitiminin artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. YÖK yetkilileri uygulamalı eğitimi son yıllarda öne çıkarmayı hedeflediklerini ve bu amaçla bir dizi proje yürüttüklerini kamu kaynaklarının bu amaçla en verimli şekilde kullanmaya özen gösterdiklerini ve ülkemizin kalkınması için ihtiyaç duyulan ve gittikçe önem kazanan MYO programları ile sanayinin buluşmasının artık başladığını ifade etmişlerdir. Elazığ’da da bu işbirliğini sürdürmek amacıyla bizler MÜSİAD olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız.” İfadelerini kullandı.