Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter Ve İzleme Projesi çerçevesinde ters laleler izleme çalışması yapıldı

Elazığ’da Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme projesi kapsamında ‘Ters laleler’ arazi izleme çalışmaları gerçekleştirildi

Elazığ Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerince, bölgedeki doğal güzellikler ve bitki türleri incelendi. Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında yapılan çalışmada, Ters Lale adı verilen endemik bitki türü izlendi. Bölgedeki biyolojik çeşitliliği korumak ve artırmak için çalışmalara devam edileceği belirtildi.