Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan açıklama yaparak Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini söyledi.

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan, geçtiğimiz günlerde bir okul müdürünün öldürülmesi olayına ilişkin açıklama yaparak eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin artırılmasını ve şiddetin önlenmesi için tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan ayrıca Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasasının bir an önce çıkarılması gerektiğini de vurguladı.

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Akturan: “Ülkemizde eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olayları, maalesef toplumsal vicdanı derinden yaralamakta ve geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği konusunda büyük endişeler yaratmaktadır. Son olarak, bir eğitim kurumunda yaşanan elim olayda, bir eğitim çalışanımız ve okul müdürümüz, okuldan atılan bir öğrenci tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Bu acı olay, eğitim kurumlarında yaşanan şiddetin geldiği vahim boyutu ve acilen alınması gereken önlemleri bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan şiddet olayları, ve en son olarak yaşanan vahim olay da eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğinin tehdit altında olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetleri, şiddet olaylarının yaşanma riskini artırmaktadır. Eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesi ve eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için acil bir eylem planı hazırlanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Bu kapsamda; TBMM Harekete Geçmeli eğitim kurumlarında şiddetin önlenmesi ve cezalandırılması için etkili bir kanun çıkarmalıdır. Bu kanunla, şiddet olaylarına karışanlara caydırıcı cezalar verilmeli, eğitim kurumlarında güvenlik önlemleri artırılmalı ve şiddetin önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı’na da bir çok görev düşmekte, bunların en başında ise Okul ve eğitim kurumlarının güvenliğini sağlamak adına her kurumda mutlaka "Güvenlik Görevlisi" istihdamı sağlanmalıdır. Ayrıca, Eğitim-öğretim dönemlerinde güvenlik tedbirleri sıklaştırılmalı ve emniyet güçleriyle işbirliği artırılmalıdır. Okul çevrelerinde güvenlik önlemleri artırılmalı, şüpheli şahıslara karşı önlemler alınmalıdır. Sendikalar ve eğitim kurumları, öğrenci, veli ve eğitim çalışanları arasında güvenlik tedbirleri ile ilgili toplantılar düzenlemeli ve alınması gereken önlemler belirlenmelidir. Şiddet olaylarından etkilenen öğrenci ve eğitim çalışanlarına psikolojik destek sağlanmalı, rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir. Yine Şiddetin önlenmesi için öğrenci, veli ve eğitim çalışanlarına yönelik farkındalık çalışmaları yapılmalıdır. Şiddetin zararları, çözüm yolları ve iletişim becerileri konusunda eğitimler verilmelidir. Eğitim sistemindeki sınav baskısı, rekabetçi ortam azaltılmalı, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen bir eğitim anlayışı benimsenmelidir. Çağrımızdır! Hükümete, TBMM'ye, Milli Eğitim Bakanlığı'na, sendikalara, sivil toplum kuruluşlarına ve tüm kamuoyuna çağrımızdır: Eğitim kurumlarında şiddete son verilmesi ve eğitim çalışanlarının ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması için hep birlikte mücadele edelim. Eğitim Çalışanlarını Şiddete Karşı Koruma Yasasını bir an önce çıkaralım, Eğitim Kurumları Şiddet Yuvası Değil, Barış Yuvası Olsun!” dedi.