al覺ma Bakanl覺覺, toplum yarar覺na 癟al覺ma program覺 kapsam覺nda 80 bin kiinin ie al覺naca覺n覺 a癟覺klad覺.

Üç bakanl覺k aras覺nda imzalanacak "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" ibirlii protokolüyle, Milli Eitim Bakanl覺覺na bal覺 okullara Aile, Çal覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl覺覺 襤KUR kanal覺yla, okullar覺n temizlii, bak覺m ve onar覺m覺 için Toplum Yarar覺na Program (TYP) kapsam覺nda 60 bin kiiliködenei il müdürlüklerine aktaracak.

Ayr覺ca, okullarda yine TYP üzerinden görevlendirilecek yakla覺k 20.000 ‘güvenli eitim koordinasyon görevlisi’, okul yönetimleri ve okul aile birlikleri arac覺l覺覺yla gelimeleri an be an takip ederek olas覺 sorunlar kar覺s覺nda gereken tedbirlerin h覺zl覺 bir ekilde al覺nmas覺n覺 salayacaklar. Böylece toplamda 80 bin kii TYP’den faydalanacak.

TYP’ye ilikin bavurular 襤KUR üzerinden al覺n覺rken, program okullar覺n aç覺lmas覺yla birlikte balayacak.

Konuyla ilgili aç覺klamada bulunan Aile, Çal覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakan覺 Zehra Zümrüt Selçuk, “Yürütülen çal覺malar ile çocuklar覺m覺z覺n ve gençlerimizin daha sal覺kl覺 ve güvenli bir ortamda eitim almas覺n覺n kaliteli eitimin olmazsa olmaz bir parças覺 olduunun bilinciyle hem ailelerin gözünün arkada kalmamas覺 hem de evlatlar覺m覺z覺n hijyenik artlarda eitim almas覺 için Milli Eitim ve 襤çileri Bakanl覺覺 ile beraber önemli bir ad覺m at覺yoruz” dedi.

襤KUR üzerinden al覺nacak bavurular覺n ard覺ndan program, ders zilinin çalmas覺yla birlikte balayacak. Eitim öretim y覺l覺 süresince de devam edecek.

TYP kapsam覺nda okullarda görev alacak her bir kat覺l覺mc覺 için ayl覺k asgari ücret üzerinden ödemeler gerçekletirilecek.

Türkiye’nin istihdam kurumu olan 襤KUR, igücü piyasas覺na girmekte zorlanan vatandalar覺n toplum yarar覺na bir i yapmas覺n覺 ya da bir hizmet gerçekletirmesini sal覺yor.