Bakan Erdoan, 3 Eyl羹l Adli Y覺l A癟覺l覺覺 m羹nasebetiyle yay覺nlad覺覺 mesaj覺nda "Bizler, 羹lkesinin ve milletinin birliini, dirliini, bekas覺n覺 gaye edinen, adil bir ekilde h羹k羹m veren, ger癟ek anlamda ba覺ms覺z ve tarafs覺z bir yarg覺n覺n ileyiini g羹癟lendirme konusunda kararl覺y覺z." ifadelerini kulland覺.

Bakan Erdoan'覺n yay覺nlad覺覺 mesaj u ekilde;

“Milletimiz, tarih boyunca, adaletiyle ünlü nice güçlü devletler ina etmitir.

Türkiye Cumhuriyeti de, adaleti tüm vatandalar覺m覺z覺n ve her insan覺n en tabii hakk覺 olarak gören bir anlay覺la, yasama, yürütme ve yarg覺 erkleri üzerine bina edilmitir.

Tarih bize, adalet terazisini gözetmeyi b覺rakanlar覺n, er ya da geç zillet çukuruna gömülmeye mahkûm olduklar覺n覺 gösteriyor.

Yak覺n tarihimizde, devletin ve milletin dier kurumlar覺yla birlikte adaleti de kendi karanl覺k emellerinin arac覺 haline dönütüren bir terör örgütünün, ülkemizi felaketin eiine getirebildiine hep birlikte tan覺k olduk.

 

Milletimizin istiklal ve istikbaline sald覺r覺 anlam覺 ta覺yan bu süreç, ülkenin meru yönetimini hedef alan emniyet-yarg覺 darbe giriimi olarak tarif ettiimiz 17-25 Aral覺k hadisesinden 15 Temmuz ihanetine kadar uzanm覺t覺r.
 

Büyük bir cesaretle canlar覺 pahas覺na hainlerin kar覺s覺na dikilerek darbe giriimini bertaraf eden aziz milletimiz, istiklal ve istikbalinin yan覺 s覺ra adalet hakk覺na da sahip ç覺km覺t覺r.

Bizler, ülkesinin ve milletinin birliini, dirliini, bekas覺n覺 gaye edinen, adil bir ekilde hüküm veren, gerçek anlamda ba覺ms覺z ve tarafs覺z bir yarg覺n覺n ileyiini güçlendirme konusunda kararl覺y覺z.

Bir kez daha hat覺rlatmak isteriz ki, “cihana adalet armaan etmek için” yola ç覺kan bu millete hizmet eden tüm yarg覺 mensuplar覺, taraf覺n覺 daima “hukukun üstünlüünden” yana seçmek zorundad覺r.

Yarg覺 mensuplar覺n覺n tamam覺, adalet sanca覺n覺, her hal ve art alt覺nda dimdik ayakta tutacak cesarete sahip olmal覺d覺r.

Mehmet Selim Kiraz bata olmak üzere, kendilerini rahmetle yad ettiimiz ehit yarg覺 mensuplar覺m覺z覺n, hep bu anlay覺la görev yapt覺klar覺na inan覺yoruz.

Türkiye’nin adalet altyap覺s覺n覺 ve mevzuat覺n覺 gelitirme yönünde att覺覺 ad覺mlar, yarg覺 mensuplar覺m覺z覺n “hukuk devleti” ilkesi dorultusunda çal覺malar覺n覺 daha kolay bir ekilde yürütmelerini salamaya yöneliktir.

Cumhurbakanl覺覺 Hükümet Sistemi, yasama ve yürütme ile birlikte yarg覺n覺n da gelimesine, güçlenmesine, ba覺ms覺zl覺覺na ve tarafs覺zl覺覺na katk覺 salayacakt覺r.

Bu düüncelerle, 2018-2019 Adli Y覺l覺’n覺n ülkemiz, milletimiz, hakimi, savc覺s覺, avukat覺, destek personeli ile tüm yarg覺 camiam覺z için hay覺rlara vesile olmas覺n覺 diliyorum.

Adaletin tesisi için vatan覺m覺z覺n her köesinde fedakarca görev yapan yarg覺 çal覺anlar覺m覺z覺n yeni Adli Y覺l覺n覺 tebrik ediyor, vazifelerinde baar覺lar diliyorum.”