Ordunun nye il癟esinde bulunan T羹rk-Japon Dostluu Derneinin d羹zenledii Erturul Firkateyni ehitlerini anma program覺, Topyan覺nda yap覺ld覺.
1890 y覺l覺nda Japonyan覺n Oima Adas覺 a癟覺klar覺nda batan ve aralar覺nda 9 nyelinin de bulunduu 500 ehit, 繹l羹mlerinin y覺l d繹n羹m羹nde unutulmad覺. nye T羹rk-Japon Dostluu ve Erturul ehitleri Dernei taraf覺ndan d羹zenlenen t繹rende, o g羹n yaananlar aktar覺ld覺. Programda konuan T羹rk Japon Dostluu ve Erturul ehitleri Dernei Bakan覺 Sait Kap覺c覺olu, Bug羹n burada T羹rk- Japon Dostluu ve Erturul ehitlerini Anma G羹n羹 d羹zenliyoruz. D羹nyan覺n en b羹y羹k deniz facialar覺ndan biri olan Erturul kazas覺ndaki ehit askerlerimizi anmak ve onlar覺 toplumun haf覺zas覺na kaz覺mak istiyoruz. Ayr覺ca Erturul gemisinin bat覺覺 s覺ras覺nda Koino ve Oima k繹yl羹lerinin askerlerimize ve gazilerimize yapt覺klar覺 yard覺m覺 asla unutmuyoruz ve onlar覺 kalbimizde tekrar yaatmak istiyoruz. Bilindii gibi Erturul facias覺n覺n olduu tarih Japonyada resmi tatildir, b羹t羹n Japonya bu kazay覺 anmaktad覺r. Bizde ise 124 y覺l sonra T羹rkiyenin ilk an覺t覺n覺 nyede yapan nyeliler her sene geminin batt覺覺 tarihi anmaktad覺r dedi.

Tabyalar restore edilmeli
Sait Kap覺c覺olu unlar覺 s繹yledi: Deniz savunmas覺 yap覺lan bu alan覺n tabyalar覺 restore edilmelidir. al覺malar覺m覺zda T羹rk-Japon K羹lt羹r Merkezi yap覺lmas覺 plan覺 vard覺r. Turizm Bakan覺 bu ehrin 癟ocuu iken programa al覺nmamas覺 ve cevap verilmemesi talihsizliktir. imdi bu tabya restorasyonu ve k羹lt羹r merkezi yap覺m覺n覺 nyeliler 繹zlemle beklemektedir.
Gazeteci Yusuf Turgutun konumas覺n覺n ard覺ndan plaket t繹reni yap覺ld覺. Programa ayr覺ca Garnizon Komutan覺 Binba覺 B羹nyamin D繹nmez, Yavuz Gemisi Komutan覺 Timu癟in Y覺ld覺ran, gemi komutanlar覺, daire amirleri, sivil toplum 繹rg羹tleri temsilcileri ve vatandalar kat覺ld覺.