Türkiye ekonomisi 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir ise 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişmeleri değerlendiren AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş, “Güven ortamında, ekonomimizde öngörülebilirliği sağlayarak, 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyüme performansımızı sürdürüyoruz. Deprem afeti, küresel ekonomik talepteki düşüş ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen ekonomimiz güçlü performansını sürdürüyor,” dedi.

Prof. Dr. Keleş, 2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamında pozitif büyüme kaydedildiğini belirterek, “Bu dönemde tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1 ve hizmetlerde yüzde 4,8 oranında katma değer artışı sağlandı” ifadelerini kullandı.

Sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3’lük yüksek artışın ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlamasının, büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımıyla uyumlu bir şekilde ilerlediğini gösterdiğini belirten Prof. Dr. Keleş, “Makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artış devam etmiş ve 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,9 oranında artarak kesintisiz büyümesini 18’nci çeyreğe taşımıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 5 çeyrek sonra pozitife dönmüştür,” dedi.

Ekonominin büyümesiyle emeğin milli gelirden aldığı payın da arttığını ifade eden Prof. Dr. Keleş, “2024 yılının ilk çeyreğinde işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33,8’den yüzde 37’ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37,8’den yüzde 42’ye yükselmiştir,” dedi.

Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı ve risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemde olduklarını belirten Prof. Dr. Keleş, “Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadelede aylık bazda aldığımız sonuçlar, yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek. İşsizlik ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor,” ifadelerini kullandı.