Milli 襤stihbarat Tekilat覺 (M襤T) Bakanl覺覺 taraf覺ndan Suriye'nin Lazkiye kentinde yap覺lan operasyonda, 2013 y覺l覺nda Reyhanl覺daki bombal覺 sald覺r覺da Suriye istihbarat覺yla irtibat覺 salayan ve failleri y繹nlendiren Yusuf Nazik yakalanarak T羹rkiyeye getirildi.

M襤T, 53 vatanda覺n hayat覺n覺 kaybettii Reyhanl覺 sald覺r覺s覺n覺n planlay覺c覺s覺 Yusuf Nazik'i Suriye'nin Lazkiye kentinde paketleyip Türkiye'ye getirdi.

Milli 襤stihbarat Tekilat覺 (M襤T) Bakanl覺覺 taraf覺ndan Suriye'nin Lazkiye kentinde yap覺lan nokta operasyonda, 2013 y覺l覺nda Reyhanl覺’daki bombal覺 sald覺r覺da Suriye istihbarat覺yla irtibat覺 salayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay’覺n Reyhanl覺 ilçesinde 2013’te gerçekletirilen ve 53 vatanda覺n hayat覺n覺 kaybettii bombal覺 sald覺r覺da failleri yönlendiren ve Suriye istihbarat覺yla irtibat覺 salayan Yusuf Nazik’in bulunduu Suriye'nin Lazkiye kentinde M襤T taraf覺ndan nokta operasyonu gerçekletirildi. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanl覺'n覺n organizatörü Yusuf Nazik, M襤T mensuplar覺n覺n operasyonuyla ele geçirilmesinin ard覺ndan güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya al覺nd覺. 

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden ald覺覺 talimatla Türkiye’de eylem aray覺覺na girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keif çal覺mas覺 yapt覺覺n覺, patlay覺c覺lar覺n Suriye’den Türkiye’ye intikalini salad覺覺n覺, iki transit tipi araç temin ederek patlay覺c覺lar覺n araçlara yerletirilmesini organize ettiini
itiraf ettii örenildi. Ayr覺ca Nazik'in, Reyhanl覺 patlamalar覺nda rol ald覺覺 bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakk覺nda da detayl覺 bilgiler paylat覺覺, sorgusunda eyleme kat覺lan dier firari san覺klar覺 da teslim olmaya ça覺rd覺覺 belirtildi.

Sorgusunda Antakya doumlu olduunu aktararak ailesi hakk覺nda bilgi veren Nazik, Reyhanl覺’daki bombal覺 sald覺r覺y覺 arkadalar覺yla yapt覺klar覺n覺 itiraf etti. 

Emri Suriye istihbarat覺ndan ald覺覺n覺 belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamad覺m, piman覺m. Beni Suriye’den yakalay覺p getirdiler. Suriye’deki arkadalar覺ma sesleniyorum, yol yak覺nken dönün, Türk devleti bize sahip ç覺kar, kendi devletimiz bize sahip ç覺kar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesab覺n覺 elbet sizden soracak." ifadelerini kulland覺.

M襤T Bakanl覺覺 böylece, FETÖ militanlar覺na kar覺 son dönemde yürüttüü baar覺l覺 s覺n覺r ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekletirdii operasyonla eklemi oldu.

Yabanc覺 herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik destein al覺nmad覺覺 operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aamalar覺 tamamen M襤T Bakanl覺覺 unsurlar覺nca gerçekletirildi.

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe giriimi sonras覺nda "terörle kayna覺nda mücadele" amac覺yla s覺n覺r ötesi operasyonlar gerçekletiriyor. Bu dorultuda güvenlik güçleri aras覺ndaki koordinasyonla, bata PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok say覺da terörist Türkiye’ye getirildi. 

Reyhanl覺 sald覺r覺s覺 

Hatay'覺n Reyhanl覺 ilçesinde 11 May覺s 2013'te 52 kiinin hayat覺n覺 kaybettii ve çok say覺da kiinin yaraland覺覺 iki ayr覺 bombal覺 terör sald覺r覺s覺 gerçekletirilmiti. Sald覺r覺da yaralanan bir kiinin daha sonra vefat覺yla hayat覺n覺 kaybedenlerin say覺s覺 53’e yükselmiti. Reyhanl覺 Belediyesi yan覺 ile PTT binas覺 önünde gerçekleen patlamalarda 912 konut, 891 i yeri ve 148 araç zarar görmütü. 

Reyhanl覺 sald覺r覺s覺 davas覺nda karar 23 ubat 2018’de ç覺km覺t覺. Buna göre, bombal覺 eyleme ilikin yarg覺lamas覺 süren 33 kiiden 9’u a覺rlat覺r覺lm覺 müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 y覺l aras覺nda deien hapis cezas覺na çarpt覺r覺lm覺t覺. 

Yusuf Nazik’in de aralar覺nda bulunduu firari durumdaki 8 terörist ise k覺rm覺z覺 bültenle aran覺yordu.

FETÖ'cü savc覺 raporu sümen alt覺 etmiti

Öte yandan, patlama öncesinde M襤T taraf覺ndan eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanl覺 Savc覺s覺 olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan iman’a iletildii ancak iman’覺n söz konusu raporu sümen alt覺 ederek patlaman覺n gerçeklemesine neden olduu da ortaya ç覺km覺t覺.