Cumhurbakanl覺覺 S繹zc羹s羹 襤brahim Kal覺n, okullara temizlik ve g羹venlik g繹revlisi al覺naca覺n覺 a癟覺klad覺.

Cumhurbakanl覺覺 Sözcüsü 襤brahim Kal覺n, okullara temizlik ve güvenlik görevlisi al覺naca覺n覺 aç覺klad覺.

Milli Eitim Bakanl覺覺 ile Aile, Çal覺ma ve Sosyal Hizmetler Bakanl覺覺 aras覺nda 60 bin temizlik, 20 bin de sivil güvenlik görevlisinin görevlendirilmesiyle ilgili bir çal覺ma balat覺ld覺覺na deinen Kal覺n, “Bunlar özellikle güvenliin yan覺 s覺ra okullar覺m覺z覺n, çevresinin ve bahçelerinin temizlii konusunda önemli bir ihtiyaçt覺. Bu vesileyle bu çal覺ma da u anda tamamlanma aamas覺na girmi durumda” ifadesini kulland覺.

Kal覺n’覺n aç覺klamalar覺 öyle:

“Yeni öretim y覺l覺na balayacak bütün örencilerimize hay覺rl覺, bereketli, feyizli bir öretim y覺l覺 temenni ediyorum. Ayn覺 ekilde öretmenlerimize, idarecilerimize, bütün yöneticilerimize de gençlerimizin ufkunu daha da açacak onlar覺 parlak bir gelecee haz覺rlayacak bir öretim y覺l覺 olmas覺n覺 temenni ediyorum”