Sal覺k Bakanl覺覺 b羹nyesine 5 binden fazla personel al覺m覺 ger癟ekletirilecek. 襤lgili personel al覺m覺 ilan覺n覺n duyurulmas覺 ile beraber, Sal覺k Bakanl覺覺'nda 癟al覺mak isteyen bir癟ok kii personel al覺m覺 ilan覺na youn ilgi g繹sterdi. Peki, Sal覺k Bakanl覺覺 personel al覺m覺 bavuru artlar覺 neler? Hangi tarihlerde bavuru yap覺lacak? 襤te o detaylar...

SALIK BAKANLII PERSONEL ALIMI

Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan 襤lan edilen kadrolara bavurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 say覺l覺 襤 Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli içi olarak istihdam edilecek. Sal覺k Bakanl覺覺 merkez ve tara tekilat覺 sürekli içi kadrolar覺na yerleen adaylar覺n ücretleri merkezi yönetim bütçesinden ödenecek. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir iyeri (çal覺t覺r覺laca覺 il) ve bir meslek koluna bavuru yapacak. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli içiler, 襤 – Kur taraf覺ndan bildirilen adaylar aras覺ndan Sal覺k Bakanl覺覺nca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

SALIK BAKANLII PERSONEL ALIMI BAVURU TAR襤HLER襤

Sal覺k Bakanl覺覺 merkez ve tara tekilat覺 hizmet birimlerinde 4857 say覺l覺 襤 Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsam覺nda 襤–Kur üzerinden kura usulü ile en az ilköretim düzeyinde 3.591 sürekli içi, 431 engelli içi ve 1.276 eski hükümlü içi olmak üzere toplam 5.298 sürekli içi al覺m覺 yap覺laca覺n覺 duyurdu. Sal覺k Bakanl覺覺 personel al覺m覺 bavurular 04 – 13 Eylül 2018 tarihleri aras覺nda gerçekletirilecek.

BAVURULAR 襤KUR ÜZER襤NDEN

Sürekli içi kadrolar覺 襤-Kur internet sitesi üzerinden yay覺mlanacak. Sal覺k Bakanl覺覺 personel al覺m覺 bavurular www.iskur.gov.tr adresinden yap覺labilecek.

襤 – Kur taraf覺ndan Sal覺k Bakanl覺覺 Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüüne bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçlar覺 ve dier her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüü www.yhgm.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

SALIK BAKANLII PERSONEL ALIMI BAVURU ARTLARI


1. Sürekli içi kadrolar覺na bavuran adaylar覺n aa覺daki artlar覺 ta覺malar覺 gerekmektedir;

a) Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul say覺lmayacak ekilde yaralanan adaylar hakk覺ndaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 say覺l覺 Kanun hükümleri sakl覺 kalmak kayd覺 ile 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun 48 inci maddesinin birinci f覺kras覺n覺n (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaral覺 alt bentlerinde belirtilen koullar覺 ta覺mak.

b) 18 ya覺n覺 tamamlam覺 olmak.

c) Kura usulüne tabi kadrolara bavurulan meslek için son bavuru tarihi itibariyle en az ilköretim mezunu olmak.

d) Kura usulüne tabi kadrolara bavurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son bavuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen dier sertifika / belgelere son bavuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yal覺l覺k veya malullük ayl覺覺 almam覺 olmak.

2. Engelliler için ilan edilen kadroya bavuran adaylar, durumlar覺n覺 ilgili mevzuat覺na göre yetkili sal覺k kurulular覺ndan al覺nan engelliler için sal覺k kurulu raporuyla (Doutan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaama uyum salama ve günlük gereksinimlerini kar覺lamada güçlükleri olan ve korunma, bak覺m, rehabilitasyon, dan覺manl覺k ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kiilerden tüm vücut fonksiyon kayb覺n覺n en az yüzde k覺rk olduunu belirten sal覺k kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

3. Eski hükümlü veya terörle mücadelede malul say覺lmayacak ekilde yaralanan adaylardan;

a) Eski hükümlüler için ilan edilen kadroya bavuran adaylar, affa uram覺 olsa bile Devletin güvenliine kar覺 suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin ileyiine kar覺 suçlar, millî savunmaya kar覺 suçlar, Devlet s覺rlar覺na kar覺 suçlar ve casusluk, cinsel sald覺r覺 veya çocuun cinsel istismar覺 suçlar覺ndan mahkûm olmamak art覺yla; kasten ilenen bir suçtan dolay覺 bir y覺l veya daha fazla süreyle hapis cezas覺 alan ya da ceza süresine bak覺lmaks覺z覺n zimmet, irtikâp, rüvet, h覺rs覺zl覺k, doland覺r覺c覺l覺k, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar覺t覺rma, edimin ifas覺na fesat kar覺t覺rma, suçtan kaynaklanan malvarl覺覺 deerlerini aklama veya kaçakç覺l覺k suçlar覺ndan hüküm giyenlerden cezas覺n覺 tamamlayanlar, cezas覺 ertelenenler, koullu sal覺verilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlar覺n覺 belgelendirmeleri gerekmektedir.

b) Terörle mücadelede malul say覺lmayacak ekilde yaralanan adaylar, 21/6/1927 tarihli ve 1111 say覺l覺 Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 say覺l覺 Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsam覺na giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 say覺l覺 Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde say覺lan terör olaylar覺n覺n sebep ve tesiri sonucu malul say覺lmayacak ekilde sal覺k raporu ve terörle mücadelede yaraland覺覺n覺 gösteren komutanl覺k yaz覺s覺 ile durumlar覺n覺 belgelendirmeleri gerekmektedir.