Elazığlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçısı, Araştırmacı Salih Turhan, halk müziğine bir eser daha kazandırdı. Halk müziğine dair daha önce 71 kitabı bulunan Salih Turhan, Araştırmacı Abuzer Akbıyık ve öğrencisi Ankara Radyosu Sanatçısı ve Taş Plak Koleksiyoneri Gürsoy Babaoğlu ile birlikte hazırladığı “Notalarıyla Taş Plak Türkü Külliyatı / 1001 Türkü” kitabını çıkarttı.

İçerisinde Harput/Elazığ Türkülerinin de yer aldığıNotalarıyla Taş Plak Türkü Külliyatı / 1001 Türkü başlığıyla 3 cilt hacminde ve 3 bölümden hazırlanan kitapta, yapımı 1900’lü yılların başından 1960’lı yılların sonuna kadar devam eden Taş Plak repertuvarını içermekte olup.

1. Cilt / 1. Bölüm: Türkçe, İngilizce Ön Söz, 1.Cilt Repertuar İndeksi ile değerli akademisyen ve araştırmacıların taş plak tarihi, kültürü ve geleneğine dair makale, araştırma yazıları, gramofon ve plak görselleri yer almaktadır.

1. Cilt / 2. Bölüm: Biyografiler İndeksi ile taş plağa okuduğu eserlerle kitapta yer alan 172 ses sanatçısının fotoğraflı biyografileri sunulmaktadır.

1. Cilt / 3. Bölüm: Taş plak kayıtlarından hareketle notaya alınmış ve plaktaki başlıklarına göre alfabetik (A-B) sıralı 250 türkünün dijital notasyonu yer almaktadır.

2. Cilt: Bu ciltte yer alan Repertuvar İndeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (C-K) sıralı 375 türkünün dijital notası yer almaktadır.

3.Cilt; Bu ciltte yer alan repertuar indeksi ile plaktaki başlıklarına göre alfabetik (K-Z) sıralı 376 türkünün dijital notası yer almaktadır.

Bu kitap aynı zamanda halk müziği halk bilimi, halk edebiyatı üzerine araştırma yapan icra ve eğitim kurumları ile bu alanda çalışan icracı, pedagog, akademisyen ve araştırmacılar için önemli bir kaynak özelliği taşımaktadır.