Hamilelere bal覺k t羹ketimi konusunda uyar覺larda bulunan Dr. Asl覺 Nehir Aytan, baz覺 bal覺k t羹rlerinin y羹ksek oranda civa bar覺nd覺rd覺覺n覺, v羹cuda al覺nan civan覺n ise bebein beyin ve sinir geliimini olumsuz etkileyebileceini s繹yledi.
Sinir, sindirim ve kardiyovask羹ler sistemden cilt, akcier ve b繹brek gibi organ sistemine kadar etki eden, tedavisi geciktirildiinde ise beyin hasar覺yla 繹ld羹r羹c羹 olabilen civa zehirlenmesi hakk覺nda uzmanlar uyar覺larda bulundu. Boya, ila癟, kozmetik sanayi gibi evimize kadar giren bir癟ok maddede bulunan civa, deri ya da v羹cuda etki ettiinde geri d繹n羹羹 olmayan hasara yol a癟覺yor. Hamilelikte bal覺k t羹ketiminin 繹nemine dikkat 癟eken BAU T覺p Fak羹ltesi retim yesi Do癟. Dr. Yavuz Furuncuolu ile retim yesi Dr. Asl覺 Nehir Aytan, bulgular覺n ate, ba ve kar覺n ar覺s覺, a覺zda metal tad覺 ile beraberinde kusma ve ishal olduunu s繹yledi.

Gebelikte civa oran覺 fazla olmayan bal覺klar tercih edilmeli
Civan覺n doada bulunan bir metal olduunu ve insan v羹cuduna a覺rl覺kl覺 olarak deniz 羹r羹nleriyle girdiini s繹yleyen Dr. Asl覺 Nehir Aytan, gebelikte bal覺k t羹ketimine dikkat 癟ekti. Aytan, Hamilelikte Omega 3 ve Omega 6 ya asitleri y繹n羹nden olduk癟a zengin bir besin t羹r羹 olan bal覺覺n gebelik d繹neminde t羹ketilmesi, anne karn覺ndaki bebein beyin ve g繹z geliimi i癟in olduk癟a 繹nem ta覺r. Bal覺k protein ve D vitamini y繹n羹nden de zengin bir besin kayna覺d覺r. Ancak baz覺 bal覺klar v羹cutlar覺nda y羹ksek derece civa bar覺nd覺r覺r. Bal覺k yeme yoluyla v羹cuda al覺nan y羹ksek civan覺n fetusa ge癟erek, fetusun beyin ve sinir geliimini olumsuz etkileyecei, bebein bilisel, motor, dil becerilerini ve g繹rme yeteneini olumsuz etkileyeceine dair bulgular saptanan arat覺rmalar var. Bu nedenle gebelikte civa oran覺 fazla olmayan bal覺klar tercih edilmelidir. Derin su bal覺klar覺 ve b羹y羹k bal覺klar daha y羹ksek oranda civa i癟erirler. Y羹zeysel su bal覺klar覺 ve k羹癟羹k bal覺klar daha az civa i癟erirler. Midye, k覺l覺癟 bal覺覺, k繹pek bal覺覺 y羹ksek civa i癟erir. Sardalya, hamsi, istavrit, somon, dil bal覺覺, ahtapot, kalamar, karides, palamut ve uskumru civa oran覺 癟ok az, g羹venle t羹ketilebilecek bal覺klardand覺r. T羹ketimde bal覺覺n tazelii ve temiz bir denizden avlanm覺 olmas覺 noktalar覺 da 繹nemlidir. i, konserve bal覺k t羹ketimi de gebelikte olduk癟a sak覺ncal覺 ve dikkat edilmesi gereken dier bir durumdur dedi.

En 癟ok 癟ocuklar tehlikede
ocuklar覺n dier ya gruplar覺na g繹re daha fazla a覺r metal zehirlenmesine maruz kald覺覺n覺 belirten Do癟. Dr. Yavuz Furuncuolu ise, Fetus ve 癟ocuklar bu a覺r metalle zehirlenmeye dier ya gruplar覺ndan daha duyarl覺d覺r. Civa plasentadan ge癟er 癟ok k羹癟羹k miktarda civayla kronik olarak kar覺laan gebelerde fetus olumsuz etkilenebilir. Buhar覺 renksiz ve kokusuz olduundan varl覺覺 fark edilmeyebilir. Civa g繹r羹nt羹 ve renk itibariyle 癟ocuklar i癟in olduk癟a ilgi 癟ekicidir. Civa ile oynamalar覺 sonucu veya k覺r覺lan civay覺 elleriyle toplarken buhar ve deri yoluyla civaya maruz kalabilirler. ABDde orta ve y羹ksek miktarda bal覺k t羹ketimi sonucunda insanlar覺n kan civa d羹zeylerinde y羹kselme g繹r羹lm羹t羹r. Bal覺k 羹r羹nleri, diyet i癟in ve sal覺k i癟in uygun g繹r羹lse de bazen kan civa d羹zeylerinde art覺a neden olabilir diye konutu.

Civa zehirlenmesinin belirtileri
Civa zehirlenmesinin belirtileri hakk覺nda a癟覺klamada bulunan Furuncuolu, Civa zehirlenmesi, balang覺癟ta ate, ba ve kas ar覺s覺, a覺z ve boazda yanma, a覺zda metal tad覺 beraberinde ise gelen bulant覺, kusma, ishal ve kar覺n kramplar覺yla kendini g繹sterir. Metalik civa buhar覺 beyne ula覺r. Tremor (kaslar覺n k覺sa s羹reli kas覺lmas覺 ile ortaya 癟覺kan hareket bozukluu), a覺r覺 sinirlilik, unutkanl覺k, g羹癟s羹zl羹k ve g繹rme bozuklar覺 gibi merkezi sinir sistemi belirtileri geliir. 襤lk d繹rt saat i癟inde solunum yetersizliine neden olan akut s覺k覺nt覺l覺 sendromuna (ARDS) neden olabilir. l羹mc羹l kimyasal pn繹moni ve kalp d覺覺 nedene bal覺 akcier 繹demine sebep olabilir. Seyrek olarak akut b繹brek ve karacier hasar覺 geliebilir dedi.

Civa zehirlenmesinde yap覺lmas覺 gerekenler
Civa zehirlenmesine maruz kalan kiinin deriden ya da giysiden civay覺 uzaklat覺rmas覺 gerektiini belirten Furuncuolu, zehirlenme belirtilerinde vakit kaybetmeden hastaneye bavurulmas覺 gerektiini s繹yledi. Furuncuolu unlar覺 kaydetti:
Deriden civay覺 uzaklat覺rmak i癟in hastan覺n 羹zerindeki giysilerin 癟覺kar覺lmas覺 ve bulam覺 alan覺n bol sabunlu suyla y覺kanmas覺 gerekir. Ard覺ndan g繹z y覺kanmal覺d覺r. A覺z yoluyla zehirlenmelerde, metalik civan覺n emilimi olmad覺覺 i癟in hastalar kusturulmamal覺d覺r. Cival覺 termometrelerin k覺r覺lmas覺 sonucu 癟evreye da覺lan par癟ac覺klar buharlaarak zehirleyici etki oluturabilir. Bu durumda par癟ac覺klar d繹k羹ld羹羹 y羹zeyden 癟ok iyi temizlenmeli ve ortam havaland覺r覺lmal覺d覺r. Riskli alanlarda 癟al覺an i癟iler, s羹rekli i yeri hekimleri taraf覺ndan kontrol edilmelidir. Civa temizlii, elektrik ya da 癟al覺 s羹p羹rgesi kullan覺lmadan eldiven giyilerek yap覺lmal覺 ve par癟ac覺klar az覺 kapal覺 torbalarda saklanmal覺d覺r. Metalik civan覺n toplanmas覺 i癟in gran羹l bi癟iminde 癟inko ya da k羹k羹rt kullan覺labilir.