Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Orhan Sar覺bal, ekonomik ve sosyal konseyin bir an 繹nce toplanmas覺 gerektiini belirterek, "Bu yaad覺覺m覺z krizin nedenlerini ve gerek癟elerini doru bir ekilde alt alta koymazsak, gel ge癟 politikalar覺yla sadece alg覺 politikas覺yla 癟繹z羹lemeyeceini biliyoruz. O y羹zden saduyuya ihtiyac覺m覺z var. 繹z羹m birlikte olur, ak覺lla, bilimle olur" dedi.
Tar覺m Politikalar覺 ve Tar覺m rg羹tlerinden Sorumlu Genel Bakan Yard覺mc覺s覺 Sar覺bal, CHP Mersin 襤l Bakanl覺覺n覺 ziyaret etti. Ziyarette Sar覺bala milletvekilleri de elik etti. 襤l Bakan覺 Adil Aktay覺n konumas覺n覺n ard覺ndan g羹ndeme ilikin konuan Sar覺bal, T羹rkiyede 16 y覺ld覺r bir iktidar覺n olduunu belirterek, 16 y覺ld覺r bu 羹lkede hayat覺n her alan覺nda ekonominin 3 kat b羹y羹d羹羹n羹 s繹ylemilerdi ama parametrelere bakt覺覺m覺zda kar覺m覺za 繹yle bir tablo 癟覺k覺yordu. T羹rkiye 襤statistik Kurumu s覺k s覺k rakamlar yay覺nlar ama o rakamlar覺n biz aa覺 yukar覺 hep doru olmad覺覺n覺 s繹ylerdik. Eer bir 羹lkenin ekonomisi 3 kat b羹y羹m羹se, halk覺n refah覺n覺n 3 kat artmas覺 gerekir. Mesela isizliin 3 kat d羹mesi laz覺m ama o g繹stergeler hi癟bir zaman bu dediklerimizi kar覺lamad覺. G羹n羹n birinde bu 羹lkede d羹nya sald覺r覺s覺 denilen, baka 羹lkelerden sald覺r覺 denilen, bunun ezan覺m覺za, bayra覺m覺za sald覺r覺 diyen, d覺 koullardan 羹lkemize b羹y羹k bir sald覺r覺 var diyen bir siyasi iktidarla kar覺 kar覺yay覺z. Yaanan her problemlerin kar覺s覺nda kendine bir d羹man, bir sebep, bir gerek癟e bulmaya 癟al覺an ve bunu bas覺nla halka b繹yle bir alg覺yla yutturmaya 癟al覺an bir iktidarla kar覺 kar覺yay覺z. Dolar覺n y羹kselmesinin sebebi ne papaz krizidir ne Trumb覺n twitleridir, ne d覺 bask覺lard覺r, sadece ve sadece 16 y覺ld覺r keyfi ve denetimsiz y繹netimin sonucudur ifadelerini kulland覺.
16 y覺lda 186 kez kamu ihale kanununun deitiine dikkat 癟eken Sar覺bal, 襤halenin artnamesine g繹re m羹teahhit deil, o ii vermek istediimiz m羹teahhitte g繹re artname haz覺rlad覺k. lkedeki ekonomik krizin balamas覺nda ilk gezi olaylar覺n覺 bahane ettik. Ard覺ndan FETy羹 bahane ettik. OHAL kapsam覺nda adaleti, demokrasiyi ask覺ya ald覺lar. Zaten zor g繹t羹rd羹kleri bir h羹k羹met, zor g繹t羹rd羹kleri bir ekonomi vard覺. 16 milyar ile 20 milyar dolar aras覺nda her y覺l yat覺r覺m gelen para, bir anda bitti, yok oldu. Toplum bu s羹re癟te h覺zl覺ca bor癟land覺. retmeden t羹keten, kazanmadan harcayan, sonunu hi癟 hesaplamayan bir ekonomik d羹zeni 羹zerinden gidiyorduk. 2002 ile 2009 sonuna kadar T羹rk paras覺n覺 k覺ymetli k覺lan d羹羹k kur, y羹ksek faiz politikas覺yla 羹lkeyi cazip hale getirdi, 羹lkede 羹retim yerine ithalat egemen k覺l覺nd覺 diye konutu.

"Saduyuya ihtiyac覺m覺z var"
Ekonomik ve sosyal konseyin bir an 繹nce toplanmas覺 gerektiini kaydeden Sar覺bal, Bu konsey 羹lkenin yaad覺覺 ekonomik sorunlar 羹zerine acilen toplan覺p, 羹lkenin ekonomik a癟覺dan d羹t羹羹 zor durumdan 癟覺kabilmesi i癟in yeni 繹neriler, yeni pratikler, yeni yol haritalar覺 癟izmesi gerekiyor. 2009 y覺l覺ndan beri bu konsey toplanm覺yor. Dolay覺s覺yla ba覺 bo, denetimi olmayan, nereye s羹r羹klendii belli olmayan, kaptan覺 olmayan bir gemiye d繹nm羹 durumday覺z. Eer o gemi bosa diyecek bir ey yok ama o gemide bizler, hepimiz var. H羹k羹metin yapt覺覺 yanl覺l覺klar hepimize mal olur. Bu yaad覺覺m覺z krizin nedenlerini ve gerek癟elerini doru bir ekilde alt alta koymazsak, gel ge癟 politikalar覺yla sadece alg覺 politikas覺yla 癟繹z羹lemeyeceini biliyoruz. O y羹zden saduyuya ihtiyac覺m覺z var. Siyasal iktidar inad覺ndan vazge癟sin. B羹t羹n muhalefeti bir an 繹nce toplas覺n. Ekonomi ve sosyal konsey bir an 繹nce toplanmal覺. Sanayici, i癟iyi, t羹ccar覺 her kesimi dinlesin. Bunun art覺k bir AK Parti sorunu olmad覺覺n覺, T羹rkiyenin temel meselesi olduunu, yang覺n覺n herkesi etkilediini g繹rs羹n. 繹z羹m birlikte olur, ak覺lla, bilimle olur. S羹rekli diklenmekle, yasak癟覺 politikalarla bu 羹lke ayaa kalkamaz. Dilerim ki hepimizin insanca yaayaca覺, demokrasinin, bilimin, akl覺n yolunda hukuk devletinin egemen olaca覺, laik, demokratik bir sosyal hukuk devleti olan T羹rkiye Cumhuriyeti, yeniden ayaa kalkar, yeninde b羹t羹n krizleri aar ve birlikte ortak癟a yaar覺z. Kurtulu yok tek ba覺na ya hep beraber ya hi癟birimiz eklinde konutu.