Serkan Çayır Başkanlığı’ndaki Elazığspor Yönetim Kurulu’nun aldığı karar gereği Elazığspor Kulübü Derneği’nin Mali ve İdari konularının müzakere edileceği Yıllık Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs Salı günü saat 17.30’da Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak…

Elazığspor Kulübü Derneği Tüzüğü’nün 16. Maddesi gereği Olağan Mali Genel Kurul yapılabilmesi için; “Genel Kurula, katılma hakkı olan asli üye ve onur üyesi sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır” Hükmü gereği salonda salt çoğunluğun olması gerekiyor…

Kongrede 8 Haziran 2022 tarihi ile 30 Mayıs 2023 tarihleri arasındaki gelir-gider tablo ve bilançoları genel kurul üyelerine sunulacak. Yapılacak kongrede belirtilen tarihteki bütçelerin ibrası istenecek. Elazığ Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'da yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci kongre 8 Haziran Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılacak.