Sanayi ve Teknoloji Bakan覺 Mustafa Varank, 100 G羹nl羹k Eylem Plan覺'nda yer alan Bireysel Gen癟 Giriim (B襤GG) Program覺 kapsam覺nda giriimci adaylar覺na 200 bin TL hibe verileceini a癟覺klad覺.Sanayi ve Teknoloji Bakanl覺覺ndan yap覺lan aç覺klamaya göre genç giriimcilerin katma deeri yüksek ürünler üreterek irket kurmas覺n覺 ve ticarilemesini salayan B襤GG Program覺’n覺n 2018 y覺l覺 ikinci çar覺s覺 yar覺n aç覺lacak.
Teknogiriim Sermayesi Destei alabilmek için yap覺lan bavurular, akademisyen, sanayici ve yat覺r覺mc覺lardan oluan bir heyet taraf覺ndan deerlendirilecek. Uygulay覺c覺 kurulular ise eitim, mentörlük, kuluçka, ibirlii alar覺n覺n kullan覺m覺, i fikirlerinin dorulanmas覺 ve giriimcinin TÜB襤TAK’a sunaca覺 i plan覺 önerilerinin onaylanmas覺 gibi faaliyetleri gerçekletirecek. “Ak覺ll覺 Ula覺m”, “Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Sanayide Dijital Dönüüm”, “襤letiim ve Say覺sal Dönüüm”, “Sal覺k ve 襤yi Yaam” ile “Sürdürülebilir Tar覺m ve Beslenme” bal覺kl覺 tematik alanlarda bavuru yap覺labilecek. B襤GG 2018 y覺l覺n覺n ilk çar覺s覺na 3 bin 323 giriimci bavuru yapt覺 ve 146 giriimci Tekno Giriim Sermayesi Destei almaya hak kazand覺. 

YARIN BALIYOR

Cumhurbakanl覺覺 Hükümet Sistemi 100 Günlük 襤craat Program覺’n覺n s覺k覺 takipçisi olduklar覺n覺 belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan覺 Varank, genç giriimciler için haz覺rlanan destek program覺na ilikin u bilgileri verdi: 

“Bakanl覺覺m覺z, B襤GG Teknogiriim Program覺 ile genç ve yenilikçi giriimci adaylar覺n覺n hayallerini gerçee dönütürüyor. Teknoloji ve yenilik odakl覺 i fikirleri, nitelikli istihdam oluturacak teebbüslere dönüüyor. Fikirden pazara kadar olan yenilikçi faaliyetler destekleniyor. Bu sayede uluslararas覺 rekabet gücü olan, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmet gelitirebilen balang覺ç firmalar覺 ekonomiye kazand覺r覺l覺yor. Böylelikle nitelikli ürünlerde d覺 ba覺ml覺l覺覺n azalt覺lmas覺na katk覺 salan覺yor. Program dahilinde bugüne kadar yakla覺k bin giriimci, irketlerini kurdu ve fikirlerini hayata geçirdi. Yar覺n (3 Eylül 2018) itibariyle 2018 y覺l覺 ikinci çar覺s覺na ç覺k覺l覺yor. Giriimci adaylar覺, onay ald覺klar覺 i planlar覺yla birlikte TÜB襤TAK’a bavurarak 200 bin TL tutar覺ndaki yüzde 100 hibe destekten yararlanabilecek.” 

襤kinci çar覺 için yap覺lan müracaatlar en h覺zl覺 ekilde deerlendirilirken, destek program覺ndan yararlanmak isteyenler, http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/ulusal-destek-programlari/icerik-1512-teknogirisim-sermayesi-destegi-programi-bigg linkinden detayl覺 bilgilere ulaabiliyor.

En ok Okunanlar