Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu’nun Gönüllülük esasına bağlı olarak geliştirmiş olduğu, Barış Topu Projesi (Peace Ball Project), Avrupa Konseyi Genişletilmiş Spor Kısmi Anlaşması (EPAS) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliği ile 25-27 Ekim 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansında, Mevcut en iyi uygulama örnekleri arasında sunulmaya hak kazandı.

Barış Topu Projesi daha önce 2018 yılında Spora İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşma çerçevesinde, EPAS tarafından Fransa, Paris’te düzenlenen, Spor Göçmen Entegrasyon Platformu Toplantısında sunulmuştu.

 

 

Barış topunu Gönüllük esasına uygun olarak geliştiren Prof. Dr. Sebahattin Devecioğlu; “Barış Topu Projesi’nin temel amacını; “sporun din, dil, ırk renk ayrımı göstermeksizin, tüm insanlığın ortak değeri olduğunu vurgulamak,  tüm Dünya’da “Barış, Dostluk ve Kardeşliğin” spor yolu ile geliştirilmesini sağlamaktır. Barış Topu Projesinin 17. Spordan Sorumlu Bakanlar Konferansında, sunulacak olmasını;  “Dünya Olimpiyat Komitesi, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, UNESCO, UNICEF, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi kuruluşlar tarafından,  ortak anlayış olarak kabul edilen “Barış ve Spor” çerçevesinde; çatışmasız ve savunmasız olarak yapılan sporun, daha yaygın olarak erişilebilir hale gelmesini sağlamak, geri kalmış bölgelerde kalkınmayı sağlamak, yoksulluk ve eşitsizliği ortadan kaldırmak, eğitime katkı sağlamak, spor yapmayı ve sağlıklı yaşam tarzlarını teşvik ederek, sporun toplumda oynadığı sosyal kültürel ve ekonomik rolünü kitlelere ulaştırmak” dedi.