Çağdaş edebiyatımızın usta kalemlerinden Elazığlı Şemsettin Ünlü'nün imrenilecek Türkçe'si, şiirli dili, insancıl bakışı, detaylı çözümlemeleriyle Harput'u anlattığı destansı romanı...

Yazar romanında Harput yöresini 1860'lardan alıp anlatmaya başlıyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan sancılı, sarsıntılı dönemi Harput'u merkeze alarak mercek altına yatırıyor.

Günümüzde de yansımaları devam eden Ermeni olaylarının başlama nedenlerinin arka planını, misyonerlik faaliyetlerini soğukkanlı bir dille inceliyor. İmparatorluğun içinde bulunduğu kargaşa ortamının, yıllarca birlikte yaşayan farklı kültürlerin bir arada olmalarını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları nasıl kışkırttığını anlatıyor.

Giderek daha geniş bir çerçeveye, Osmanlı toplum düzeni ile Birinci Meşrutiyet hakkındaki düşüncelere, imparatorluğun çözülüşü üzerine yoğunlaştırıyor romanını...

1987 Orhan Kemal Roman Armağanı'nı kazanan Yukarışehir'de, Şemsettin Ünlü Osmanlı toplumunun en sancılı dönemi olan 1860-1876 yıllarının topografyasını çıkarıyor adeta.